İlk Vahiy

hira-magarasi

Hz. Muhammed (sav) otuz beş yaşlarına geldiğinde arap toplumunda yaşanan ahlaki çöküntüden oldukça rahatsızlık duyuyordu. Arap toplumunda haksızlıklar, adaletsizlikler, ahlaki çöküntü, insanların putlara tapma oldukça yaygındı. Peygamberimiz Bu sıkıntılı ortamdan uzaklaşmak, yalnız kalmak, tefekkür ve ibadetle meşgul olmak amacıyla yanına yiyeceklerini de alıp Mekke yakınlarındaki Nur Dağı’nda bulunan Hıra Mağarası’na gitmeye başladı. Burada yalnız başına günlerce kalıyor, evreni yaratan Allah’ın büyüklüğünü tefekkür ederek ibadet ediyordu.

Yine 610 yılı Ramazan ayının bir Pazartesi gecesi Hz. Muhammed (sav) ibadet ve tefekkür esnasında Cebrail, Peygamberimize göründü. Peygamberimiz çok korkmuştu. Cebrail ona “Oku!” dedi. Peygamberimizde korku ve heyecan içinde ben okuma bilmem diye seslendi. Bu konuşmayı üç kez tekrarladı. Üçüncüsünde Peygamberimiz, “Ne okuyayım?”dedi. cebrail ona Alâk suresinin ilk beş ayetini okudu:

Yaratan rabb’inin adıyla oku!

O,insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı.

Oku, rabbin sonsuz iyilik sahibidir.

Kalemle (yazmayı)öğreten odur.

İnsana bilmediğini öğreten odur.

.

Cebrail Alak suresinin ilk 5 ayetini okuduktan sonra Peygamberimiz ayetleri heyecanlı bir şekilde tekrarlayarak evine geldi. Yatağına yattı ve Hz. Hatice’den üzerini örtmesini istedi. Rahatlayıp sakinleşince yaşadığı olayı eşi Hz. Hatice’ye anlattı. Hz. Hatice ona:

“Korkma! vallahi Allah seni yalnız bırakmaz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin. Fakirlere ve muhtaçlara yardım eder, misafire ikram edersin. Doğru konuşur, halka yardım edersin.” diyerek onu sakinleştirdi.

Hz. Hatice daha sonra Peygamberimizi Yahudilik ve Hristiyanlık hakkında bilgi sahibi olan amcasının oğlu varaka bin Nevfel’e götürdü. Peygamberimizi dinledikten sonra varaka şöyle dedi: “Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen Musa’ya gelen melektir. Kavmin sana eziyet edecek ve yurdundan çıkaracaklar. şayet o günlere yetişirsem, Allah için sana yardım ederim.”

İlk gelen vahiyden sonra Peygamberimize bir süre vahiy gelmedi. Bu olaya fetret-ül vahy denir. Hz. Muhammed bir gün Hıra Mağarası’ndan dönerken yine cebrail ona göründü. Heyecanlı bir şekilde evine döndü, yatağına yattı ve eşine üzerini örtmesini söyledi. Tam bu sırada “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk da uyar; Rabb’ini yücelt. Elbiseni temiz tut. Kötülüklerden uzak dur.” Müddessir suresi, 1-5.ayetler indirildi.

İlk gelen ayetler, Hz. Muhammed(sav) in Peygamber olarak seçildiğini ortaya koyuyordu. İkinci gelen vahiy ise Hz. Muhammed’den insanları İslam dinine davet etmesini istiyordu. Allah’ın bu emri üzerine Peygamberimiz insanları gizli gizli İslam’a davet etmeye başladı. O İslam dinini öncelikle yakın çevresinde güvenli bulduğu kişilere anlattı. Ona ilk inananlar; eşi Hz. Hatice, yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir, amcasının oğlu Hz. Ali ve kölesi Zeyd oldular.

(Toplam 1 , bugün 1 )

İlgili konular

Leave a Comment