Kur’an Öğreniyorum 22.Bölüm İdğam-ı Mea’l Misleyn

kuran

İdğam: Bir harfi diğer bir harfe katmaktır. Ğunne: Genizden (burundan) gelen sestir. Tenvin veya sakin nun’dan sonra (يَمْنُو ) (ى م ن و ) harflerinden biri gelirse “İdgâm-ı Maal Ğunne” olur. Nun sesi bu harflere katılır ve 1-1,5 elif miktarı tutularak ğunneli okunur. Sebebi, nun ile misliyet (aynı olmaları), mim ile vav’da müşterek sıfatlara sahip olmaları, ya’da ise mahreç yakınlığıdır. İdğâm-I Mea’l-Ğunnenin Kısımları 1- Ğunneli Tam İdğâm Tenvîn veya sâkin nûndan sonra “mim” ( م ) veya “nun” ( ن ) harflerinden birisi geldiğinde ğunneli tam idğâm olur. مِنْ مَاءٍ…

Read More

Kitaplara İman

kutsal-yazi

Allahü Teala, kullarına peygamberleri aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda, Allah’ın emirleri ve yasakları bildirilmiş, kulların yapması gereken görevler öğretilmiş, dünya ve ahirette mutlu olmanın yolları gösterilmiştir. Allahü Tealanın kitaplarına inanmak, iman etmek imanın 3. şartıdır. Müslümanlar, peygamberlere gönderilen kitapların hepsine inanarak iman eder. Allahü teala bu kitâbları, bazı Peygamberlere Cebrâîl ismindeki melekle vahiy ederek, yanî okutarak, bazılarına ise, levhalar üzerine yazılı olarak, bazılarına da, meleksiz iiittirerek, indirdi. Hepsi Allahü tealanın kelamıdır. Semavi kitablardan bize bildirdikleri 104 tanedir. Bunlardan 100’ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf (sahife) denir. Diğer dört tanesi…

Read More

Kur’an Öğreniyorum 1.Bölüm-Harfler 1

kuran

Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiş ilahî bir kitaptır. Dolayısıyla Kur’an, Arap alfabesindeki harflerle yazılmıştır. Bu alfabe 28 harften oluşur. Türkçeden farklı olarak metinler sağdan sola doğru yazılır ve okunur. Lamelif ( لا ), aslında ayrı bir harf değildir. Lam ( ل ) ve elif ( ا ) harflerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Akciğerlere dolan hava dışarıya ya ses ya da nefes hâlinde çıkar. İrade dışında alıp verilmekte olan nefes, ses tellerini titreştirerek çıkarıldığında ses meydana gelir. Bu ses ağız, boğaz veya dilin belli bir noktasından çıkarılırsa harf meydana gelir. Her…

Read More

Kur’an Öğreniyorum 2.Bölüm-Harfler 2

kuran

Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiş ilahî bir kitaptır. Dolayısıyla Kur’an, Arap alfabesindeki harflerle yazılmıştır. Bu alfabe 28 harften oluşur. Türkçeden farklı olarak metinler sağdan sola doğru yazılır ve okunur. Lamelif ( لا ), aslında ayrı bir harf değildir. Lam ( ل ) ve elif ( ا ) harflerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Akciğerlere dolan hava dışarıya ya ses ya da nefes hâlinde çıkar. İrade dışında alıp verilmekte olan nefes, ses tellerini titreştirerek çıkarıldığında ses meydana gelir. Bu ses ağız, boğaz veya dilin belli bir noktasından çıkarılırsa harf meydana gelir. Her…

Read More

Kur’an Öğreniyorum 3.Bölüm – Fetha Hareke (Üstün)

kuran

Arapçadaki 28 harfin tamamı sessiz harftir. Bu harfler harekelerle حَرَ كَةٌ seslendirilirler. Arapçada 3 hareke vardır. Sesli harf görevi gören bu harekeler “A,E,U,İ” seslerini verir. 1. Fetha – فَتْحَةٌ Fetha A ve E sesi verir. Harfin üzerine eğik bir çizgi şeklinde konulur. مِثاَلٌ: مَ = me, ح= ha, تَ = te, قَ = ka, صَ = sa, فَ = fe, رَ = ra Bir harfin E sesi mi yoksa A sesi mi alacağı o harfin mahrecinin kalın yada ince olmasına bağlıdır. Mesela ح harfi kalın bir harf olduğu için Fetha…

Read More

Kur’an Öğreniyorum 4.Bölüm Fetha Harekenin Uzatılması

kuran

Üstünden sonra harekesiz elif, ötreden sonra harekesiz vav, esreden sonra harekesiz ye varsa uzatma (Med) yapılır. Uzatmayı gerçekleştiren bu harekesiz (ي و ا) harflere de “Uzatma Harfi (Harf-i Med / Med Harfi)” denir. Temel uzatma ölçüsü 1 elif miktarı (bir parmak kaldıracak kadar veya elif diye iki heceyi söylecek kadar 1-2 saniye) dir. Medd-i Tabi (Doğal (Kısa) Uzatma) Uzatma harflerinden sonra fazla uzatma sebebi olan hemze, cezim, şedde yoktur. Zamir ve kural dışı uzatmalar da bu tanımdadır. (Kural Dışı Uzatmalar: Kelime altında med yazarsa uzatılır, kasır yazarsa uzatılmaz) Uzatma Ölçüsü…

Read More

Kur’an Öğreniyorum 5.Bölüm | Fetha Harekenin Tenvini

kuran

Bazı kelimelerin sonlarında görülen “iki üstün” ( _ً), “iki esre”( _ٍ) ve “iki ötre” ye (- _ٌ) tenvin denir. Tenvîn, kelimenin sonunu nûn ile okumak demektir. Misâl: رَحْمَةً بِغَضَبٍ لَطِيفٌ Sâkin nûn nedir? Harekesi olmayan, cezimli nûn harfi ( نْ ) demektir. Misâl: مِنْهُمْ مِنْ اَنْصَارٍ مَا تُنْهَوْنَ مَنْ اٰمَنَ عَنْهُ Tenvin ( −ً −ٍ −ٌ) ile sâkin nûn ( نْ ) arasında ki farklar: 1-) Tenvin, sözde bulunur, yazıda bulunmaz. Misâl: قَلَمٌKalemün,كِتَابًاKitaben, مِنْ عِلْمٍ “Min ı’lmin, Sâkin nûn ( نْ ) ise sözde bulunduğu gibi yazıda da bulunur. Misâl:…

Read More

Kur’an Öğreniyorum 6.Bölüm | Kesra Hareke

kuran

Arapçadaki 28 harfin tamamı sessiz harftir. Bu harfler harekelerle حَرَ كَةٌ seslendirilirler. Arapçada 3 hareke vardır. Sesli harf görevi gören bu harekeler “A,E,U,İ” seslerini verir. 1. Fetha – فَتْحَةٌ Fetha A ve E sesi verir. Harfin üzerine eğik bir çizgi şeklinde konulur. مِثاَلٌ: مَ = me, ح= ha, تَ = te, قَ = ka, صَ = sa, فَ = fe, رَ = ra Bir harfin E sesi mi yoksa A sesi mi alacağı o harfin mahrecinin kalın yada ince olmasına bağlıdır. Mesela ح harfi kalın bir harf olduğu için Fetha…

Read More

Kur’an Öğreniyorum 7.Bölüm Kesra Harekenin Uzatılması

kuran

Üstünden sonra harekesiz elif, ötreden sonra harekesiz vav, esreden sonra harekesiz ye varsa uzatma (Med) yapılır. Uzatmayı gerçekleştiren bu harekesiz (ي و ا) harflere de “Uzatma Harfi (Harf-i Med / Med Harfi)” denir. Temel uzatma ölçüsü 1 elif miktarı (bir parmak kaldıracak kadar veya elif diye iki heceyi söylecek kadar 1-2 saniye) dir. Medd-i Tabi (Doğal (Kısa) Uzatma) Uzatma harflerinden sonra fazla uzatma sebebi olan hemze, cezim, şedde yoktur. Zamir ve kural dışı uzatmalar da bu tanımdadır. (Kural Dışı Uzatmalar: Kelime altında med yazarsa uzatılır, kasır yazarsa uzatılmaz) Uzatma Ölçüsü…

Read More

Kur’an Öğreniyorum 8.Bölüm Kesra Harekenin Tenvini

kuran

Bazı kelimelerin sonlarında görülen “iki üstün” ( _ً), “iki esre”( _ٍ) ve “iki ötre” ye (- _ٌ) tenvin denir. Tenvîn, kelimenin sonunu nûn ile okumak demektir. Misâl: رَحْمَةً بِغَضَبٍ لَطِيفٌ Sâkin nûn nedir? Harekesi olmayan, cezimli nûn harfi ( نْ ) demektir. Misâl: مِنْهُمْ مِنْ اَنْصَارٍ مَا تُنْهَوْنَ مَنْ اٰمَنَ عَنْهُ Tenvin ( −ً −ٍ −ٌ) ile sâkin nûn ( نْ ) arasında ki farklar: 1-) Tenvin, sözde bulunur, yazıda bulunmaz. Misâl: قَلَمٌKalemün,كِتَابًاKitaben, مِنْ عِلْمٍ “Min ı’lmin, Sâkin nûn ( نْ ) ise sözde bulunduğu gibi yazıda da bulunur. Misâl:…

Read More

Kur’an Öğreniyorum 9.Bölüm Damme Hareke (Ötre)

kuran

Arapçadaki 28 harfin tamamı sessiz harftir. Bu harfler harekelerle حَرَ كَةٌ seslendirilirler. Arapçada 3 hareke vardır. Sesli harf görevi gören bu harekeler “A,E,U,İ” seslerini verir. 1. Fetha – فَتْحَةٌ Fetha A ve E sesi verir. Harfin üzerine eğik bir çizgi şeklinde konulur. مِثاَلٌ: مَ = me, ح= ha, تَ = te, قَ = ka, صَ = sa, فَ = fe, رَ = ra Bir harfin E sesi mi yoksa A sesi mi alacağı o harfin mahrecinin kalın yada ince olmasına bağlıdır. Mesela ح harfi kalın bir harf olduğu için Fetha…

Read More

Kur’an Öğreniyorum 10.Bölüm Damme Harekenin Uzatılan Konumu

kuran

Üstünden sonra harekesiz elif, ötreden sonra harekesiz vav, esreden sonra harekesiz ye varsa uzatma (Med) yapılır. Uzatmayı gerçekleştiren bu harekesiz (ي و ا) harflere de “Uzatma Harfi (Harf-i Med / Med Harfi)” denir. Temel uzatma ölçüsü 1 elif miktarı (bir parmak kaldıracak kadar veya elif diye iki heceyi söylecek kadar 1-2 saniye) dir. Medd-i Tabi (Doğal (Kısa) Uzatma) Uzatma harflerinden sonra fazla uzatma sebebi olan hemze, cezim, şedde yoktur. Zamir ve kural dışı uzatmalar da bu tanımdadır. (Kural Dışı Uzatmalar: Kelime altında med yazarsa uzatılır, kasır yazarsa uzatılmaz) Uzatma Ölçüsü…

Read More