Kur’an Öğreniyorum 4.Bölüm Fetha Harekenin Uzatılması

kuran

Üstünden sonra harekesiz elif, ötreden sonra harekesiz vav, esreden sonra harekesiz ye varsa uzatma (Med) yapılır. Uzatmayı gerçekleştiren bu harekesiz (ي و ا) harflere de “Uzatma Harfi (Harf-i Med / Med Harfi)” denir.

Temel uzatma ölçüsü 1 elif miktarı (bir parmak kaldıracak kadar veya elif diye iki heceyi söylecek kadar 1-2 saniye) dir.

Medd-i Tabi (Doğal (Kısa) Uzatma)
Uzatma harflerinden sonra fazla uzatma sebebi olan hemze, cezim, şedde yoktur. Zamir ve kural dışı uzatmalar da bu tanımdadır. (Kural Dışı Uzatmalar: Kelime altında med yazarsa uzatılır, kasır yazarsa uzatılmaz)

Uzatma Ölçüsü : 1 elif miktarıdır.

Medd-i Muttasıl
Uzatma harflerinden hemen sonra fazla uzatma sebebi olan kısa hemze vardır. Hemze, uzatma harfi ile aynı kelimede yan yanadır.

Uzatma Ölçüsü : Yavaş okuyuş (4 elif), Orta okuyuş (3 elif), Hızlı okuyuş (2 elif)

Medd-i Munfasıl
Uzatma harflerinden hemen sonra fazla uzatma sebebi olan uzun hemze vardır. Hemze, uzatma harfi ile ayrı kelimede yan yanadır.

Bunu da oku :  Kur'an Öğreniyorum 17.Bölüm Ra Harfi

Uzatma Ölçüsü : Yavaş okuyuş (4 elif), Orta okuyuş (2-3 elif), Hızlı okuyuş (1-2 elif)

Medd-i Lâzım
Uzatma harflerinden hemen sonra fazla uzatma sebebi olan cezim veya şedde vardır. Cezim ve şedde uzatma harfi ile aynı kelimede ve yan yana olmalıdır. Bu kalıcı cezim ve şeddeye “Sükûnu Lâzım” denir.

Uzatma Ölçüsü : 4 elif miktarıdır.

Medd-i Ârız
Uzatma harflerinden sonraki harekeli harfte durulacaksa duruşta geçici bir cezim oluşur. Bu cezime “Sükûnu Ârız (Duruş Cezimi)” denir. Uzatılarak birleştirme yapılır.


Uzatma Ölçüsü :
Yavaş okuyuş (4-1 elif), Orta okuyuş (3-1 elif), Hızlı okuyuş (1 elif)

Medd-i Lîn
Üstün harekesinden sonra gelen cezimli vav veya cezimli ye harflerine Lîn (yumuşak okunan) harfleri denir. Burada uzatılan hareke değil Lîn harfleridir.

Uzatma Ölçüsü : Yavaş okuyuş (3-1 elif), Orta okuyuş (3-1 elif), Hızlı okuyuş (1 elif)

LamElif : Lam ve Elif harflerinden oluşur. Lam’ın harekesi üstün ise Lââ sesi ile uzatılarak okunur.

Uzatma İptali : Uzatma işlemi gereken yerde harekesiz olan vav, ye, eliften hemen sonra başka harekesiz harfler de bulunursa uzatma iptal olur. Ayrıca uzattıran vav dan sonra gelen harekesiz elifler de okunmaz yokmuş gibi hareket edilir.

.
Video silinirse youtube’da ara: kuran öğreniyorum Fetha Harekenin Uzatılması

Not : Sure başlarındaki hariç Kur’an’da harekesi olmayan harf okunmaz. Kur’an’da sadece şu dört harfin harekesi olmayabilir.
و ى ا ل

Visited 57 times, 1 visit(s) today

Benzer yazılar

Leave a Comment