Çocuğa Tefekkür Etmeyi Esma-ül Hüsna İle Öğretebiliriz

cocuk-ordek

Tefekkür ya da çok yönlü düşünme yeteneği çocuğun zihin gelişimini de artıran önemli bir etken. Çocuk doğduğu andan itibaren 2 yaşa kadar zihin gelişimi inanılmaz bir hızla ilerliyor. 2-6 yaş arası zeka gelişimi ise “çocuğun altın çağı” olarak tanımlanıyor. Bu yaşlarda insani ve ahlaki değerlerle ilişkilendirilen ön beyinle diğer beyinler arasında bağlantılar kuruluyor. Hayat boyu devam eden zihinsel gelişimi, her yeni gün beynin hipokampus (hafıza ve öğrenmenin gerçekleştiği bölge) bölümünde doğan yeni hücreler önemli derecede destekliyor. Kişi her an öğrenme, okuma süreci içindeyse günlük doğan bu hücreler kaybolmayıp yaşantısına devam…

Read More

Çocuklara Allah’ı(c.c.) Anlatmada, ‘Beş Duyu Modeli’

duyular

En çok karşılaştığım ve bir türlü tatmin edici bir cevap bulamadığım sorulardan biridir: Çocuğa Allah kavramı nasıl anlatılmalı? Özellikle 0-6 yaş döneminde hayatı, nesneleri, somut varlıklarla anlamlandırmaya çalışan bir çocuğa Allah kavramı nasıl anlatılabilir? En çok karşılaştığım ve bir türlü tatmin edici bir cevap bulamadığım sorulardan biridir: Çocuğa Allah kavramı nasıl anlatılmalı? Özellikle 0-6 yaş döneminde hayatı, nesneleri, somut varlıklarla anlamlandırmaya çalışan bir çocuğa Allah kavramı nasıl anlatılabilir? Bugüne kadar çocuğa Allah kavramını kazandırmakla ilgili okuduğum bir çok yazı tatmin edememişti beni. Ta ki, Mustafa Ulusoy’un Yakınlık adlı kitabındaki Çocuk…

Read More

Çocukların Allah ve Din İle İlgili İlginç Sorularına Yanıtlar

merakli-cocuk

Çocukların Allah ve Din İle İlgili İlginç Sorularına Yanıtlar Hemen hemen tüm ebeveynlerinin aklında olan bir soruya açıklık getirmek istiyoruz. Çocuklara Allah’ı nasıl anlatmalıyız? Aslında bunu biz kendi düşüncelerimizle soruyoruz. Çocukların zihinlerinde bu konu, böyle yansı bulmuyor. Hiçbir çocuk inkar üzerine doğmaz, böyle bir fıtrat taşımaz. O nedenle ailelerde inanamaz korkusu yersizdir. Eğer siz dine ve Allaha dair olumlu ortamlar sunmazsanız çocuk nötrleşir(yani habersizdir). Ancak ilerleyen zamanda hayattan olumsuz ortalar gördükçe inkar boyutuna doğru kayabilir. Bu nedenle çocuklara küçükken uygun ortamlar sunmak gerekir. Çünkü çocuklar yönlenmeler ve vesilelerle olayları değerlendirirler.…

Read More

Çocuklara Allah Kavramı Nasıl Anlatılmalı?

dua-eden-cocuk

“Çocuklara Allah’ı anlatmak güç değildir. Güç olan, nasıl ve ne şekilde anlatılacağıdır.”Ahmet Şahin Çocuk, zihninde; “Allah”kavramına karşı bir tasavvur ve kendine özgü bir yorum geliştirir. Çünkü, çocukları en çok meşgul eden ve ilgilerini çeken konu, şüphesiz Allah’tır. Onların Allah’ı bu denli merak etmelerinde, yaratılıştan getirdikleri inanç duygusunun tesiri olduğu gibi, çocukluk çağının bir vakıası olan, çocukların tabiatüstü kuvvet ve varlığa karşı duydukları temayülün de payı vardır. Etrafını kuşatan fizikî ve sosyal çevreyi keşfetme ve tanıma arzusunda olan çocuğun önde gelen meraklarından biri de “kim tarafından yaratıldığı”dır. Diğer meraklarında olduğu gibi…

Read More