Kadiri Tarikatı

kadiri

Kadirilik ya da diğer adıyla Kadiriyye İslam dünyasının ilk tarikatı ve dolayısıyla en köklüsü ve en yaygınıdır. Bu bakımdan da özel bir yere sahiptir. Kurucusu Abdülkadir Gıylanî’dir. Bazı kaynaklarda Geylanî diye de geçer. Abdülkadir Gıylani, Hazar denizinin güneyindeki Nıyf köyünde 1077 yılında dünyaya gelmiştir. Öğrenimi Bağdat şehrinde olmuş ve dönemin en önemli İslam bilginlerinden olan sufi Ebû Sa’d Mübarek-i Muharrimi’den mezun olmuştur. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte kaynakların bir kısmını ölüm tarihini 1166 kimisi de bu tarihten bir yıl sonrasını yani 1167 yılını verir. Mezarı, Bağdat’taki tekkesindedir. Kadirilik, İslam…

Read More

İsmailağa Cemaati

ismailaga

İsmail ağa cemaati Sünni Müslümanların ilim ve kardeşlik cemiyeti olarak tanımlanmaktadır. Dini duyguları pekiştirmek ve dini bilen bireyler yetiştirmektir. Türkiye ve Dünya’daki bir çok ülkede en fazla müridi olan cemaatlerden biridir. Dünya genelinde 3 milyon müridi olduğu bilinmektedir. Cemaatin erkek Müridleri uzun sakallı cübbeli ve şalvarlı kıyafetler tercih etmektedir. Kadın Müridler de siyah çarşaf tercih edilir. Cemaatin medyatik yüzü ise Cübbeli Ahmet Hoca’dır. İsmailağa İlim ve Hizmet Vakfı üzerinden tüm çalışmaları sürdürmektedir. İsmailağa Cemaati Kurucusu ve Lideri Kimdir? İsmailağa Cemaatinin lideri Efendi hazretleri olarak bilinen İsmail Ağa Camisi imamlarından Mahmut…

Read More

Nakşibend Tarikatı

naksibendi

İlim muşahede ve keşif sahibi kimselerin tecrübeleri ile Nakşıbendi tarikatı bütün tarikatların en kolayıdır. İlahi ahadiyetin tecellisine mazhar olmak için Nakşıbendi tarikatı insanı en kısa yoldan ulaştırır. Çünkü Nakşide müridin çalışmasından çok mürşid çalışır. Mürşid çok çalışır ve kalbindeki feyizleri müridin kalbine aktarır. Nakşıbendi tarikatının önderi ve Şah’ı ; Hz.Ebubekir (r.a.) ‘ dır. Resulullah Aleyhisselatu vesselam; bir Hadis-i Şerif’te ; ” Yüce Allah (c.c.) benim kalbime neyi aktarıyorsa, bende O’nu Ebubekir’in kalbine aktarıyorum ” buyurmuşlardır. Nakşibendi tarikatı Ehl-i Sünnet ve’l cemaat itikadı üzerinde bulunmak bid’at ve uydurmalardan kaçınmaktır. Kötü ve…

Read More

Tarikat Nedir?

tarikat

Tasavvufta, Allah’a ulaşmak için tutulan yol. Bu yol boyunca yapılan yolculuk bir şeyhin öncülüğünde gerçekleşir. Her yolun, kurucusu, öncüsü tarafından belirlenen birtakım kuralları, töreleri vardır. Hicri 6. (M. 12) yüzyıldan başlayarak çok sayıda tarikat kurulmuş ve bunlar şubelere, kollara ayrılarak bütün İslam dünyasına yayılmış ve günümüze kadar gelmişlerdir. Mutasavvıflara göre Allah’a ulaşan yollar sayısızdır. Herkesin vuslatı ayrı ayrı kural, yöntem ve yollarla gerçekleşebilir. Esas olan yönelmedir. Örneğin Kâbe’nin belirli bir yanında bulunmak değil, ona yönelmek önemlidir. Kâbe’ye ulaştıran bu yöneliştir. Bu nedenle mutasavvıflar, “Allah’a ulaşan yollar yaratıkların nefesleri sayısıncadır” (Necmeddin…

Read More