İbadet Niçin Yapılır?

ibadet-edenler

İbadet, öncelikle Allah emrettiği için yapılır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin.” (Bakara Suresi, 21. ayet) Allah’ın her emrinde olduğu gibi, yalnızca kendisine kulluk etmeyi emretmesinde de çok önemli amaçlar vardır. Bu amaçlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 1. İbadet etmekle Allah’a yakınlaşmış, kötülüklere uzaklaşmış oluruz. İbadet eden insan Allah’ı unutmaz. Allah’ın sevgisi kalbine kök salar. Kötülükler, onu esir alamaz. Allah’a olan inancı, güveni ve bağlılığı, onu yanlış yollara sapmaktan korur. Doğru yolda, sağa sola yalpalamaksızın dimdik yürür. 2. Yalnızca Allah’a ibadet…

Read More

Nafile İbadetlerin Önemi

nafile-ibadet

Allahü Teala’nın farz kıldığı ibadetler, kulluk vazifelerimizin başında gelir. Hiçbir ibadet, farzlardan üstün olamaz. Bunları eda etmekle Rabbimizin emrini yerine getirmiş oluruz. Farz ve vacip olmayan kulluk vazifelerine, nafile ibadetler adı verilmektedir. Bunlardan Peygamber Efendimizin işlediklerine sünnet veya müstehab denilmiştir. Nafile namaz ve oruçlar, nafile hac ve um¬reler gibi. Herhangi bir, mü’min, nafile ibadetlere devam ederse hem Peygamber Efendimiz’in sünnetlerini yerine getirmiş hem de Ailahü Teala’nın hoşnudluğunu kazanmış olur. Nafile ibadetler, mü’mini Cenab-ı Hakk’ın rızasına yaklaştırır. Bir mü’min, hiçbir mecburiyet olmadığı halde, kalbinde duyduğu aşk ile yapacağı nafile ibadetler, onu…

Read More

İbadetin Çeşitleri

cami-ve-namaz

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak maksadıyla yapılan davranışlar da göz önüne alınarak bir sınıflandırmaya gidildiği takdirde ibadet, terimsel anlamıyla değil geniş anlamıyla ele alınmış olur. Buna göre ibadetleri, dinen şekli ve şartları belirlenmiş olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. 1-Şekil ve Şarta Bağlı Olan İbadetler Namaz Şekil ve şarta bağlı olan ibadetlerin başında namaz gelmektedir. Namaz, dinin direğidir. Günün belirli vakitlerinde beş defa namaz kılmak, kadın erkek dinen sorumlu konumda olan her Müslüman’ın görevidir. Bunun dışında gönüllü olarak sevap elde etmek, Allah’a yakınlaşmak ve arınmak için kılınan ve “Nafile” diye adlandırılan…

Read More

İbadethane Nedir?

cami

Tapınak, ibadethâne ya da mâbet; yüce bir varlığa tapınılan ve bazı diğer dinî ritüellerin gerçekleştirildiği kutsal yapı. Öztürkçe sözcüğü tapmak kökünden gelir. ibadethâne sözcüğü Farsça ve mabet sözcüğü Arapça kökenlidir. Dini terminolojide tapınak herhangi bir dini inanç, gelenek veya akımın dini uygulamalar, adetler, ibadetler ve ritüeller için yapılan, çoğunlukla kutsal kabul edilen yapıdır. Tapınaklar çok çeşitli olabildiği gibi dinden dine büyük farklılıklar gösterir. Bağlı olduğu din ve ibadetlere göre tapınaklar hem yapısal hem de anlamsal açıdan farklı olabilirler. Bir dinde birden çok tapınak türü bulunabilir. Sıklıkla her din barındırdığı tapınaklara…

Read More

İbadet Nedir?

ibadet-yapanlar

İbadet; Allah’a kulluk etmek, saygı ve bağlılık göstermek, buyruklarını yerine getirmek, onun rızasını kazanmak amacıyla niyet ederek belirli zamanlarda ve şekillerde yapılan her türlü iş ve davranışlardır. Yüce Allah, insanı akıl ve irade sahibi bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanın sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için ona pek çok nimet vermiştir. Canlı ve cansız tüm varlıkları insanın yararına sunmuştur. Bizler ona, yarattığı nimetlerden dolayı teşekkür etme ihtiyacı duyarız. Bunun için de Yüce Allah’ın emrettiği ibadetleri yerine getiririz. Dinimizde yerine getirilmesi istenilen çeşitli ibadetler vardır. Namaz, oruç, hac, zekât bunlardan başlıcalarıdır. İslam dini,…

Read More