Namazın Müstehabları

kiyamda-eller

Namazın müstehablarını yapana çok sevab verilir, yapmamak mekruh olmaz. Yani namazın sevabı azalmaz. Müstehab sevabından mahrum kalır. Bazıları şunlardır: 1- Tekbir alırken baş parmağı kulaklarının yumuşağına dokundurmak. (Erkekler için) 2- Namaz kılarken secde yerine bakmak. 3- Rükuda ayaklarına bakmak. 4- Secdede burun konan yere bakmak. 5- Rükuda parmakları açıp, diz üzerine koymak. 6- Başını, boyun ile birlikte rükuda düz tutmak. 7- Rüku ve secdede, tesbihleri 5-11 kere söylemek. 8- Rükuda ayakları bitiştirmek. 9- Kıyamda, ellerini bağlayınca, bileğini sıkıca tutmak. 10- Secdeye varırken önce sağ, sonra sol dizlerini yere koymak. 11-…

Read More

Namazın Mekruhları

mekruh

Mekruh, Haram kadar kesin olmamakla beraber, islamda yapılmaması istenen, hoş görülmeyen, beğenilmeyen şeye mekruh denir. Dinimizce yasaklanmamış olsa da yapılmaması istenen şeylerdir. Namazın mekruhlardan bazıları: 1- Namazda tadil-i erkanı terk etmek 2- Başı döndürüp bakmak 3- Başı bir tarafa eğmek 4- Esnerken ağzı kapatmamak 5- Özürsüz gözleri yummak 6- Öndeki safta boş yer varken, geri safta kılmak 7- Üzerinde canlı resmi bulunan elbise ile namaz kılmak 8- Canlı resmi asılı odada namaz kılmak 9- İş elbisesi ile ve büyüklerin yanına çıkamayacak elbise ile veya kötü kokulu çorap ile kılmak 10-…

Read More

Namazın Vacipleri

secde

Namazın 18 tane vacibi vardır. Bunlardan bir tanesi terk edilir ya da geciktirilirse, namazın sonunda sehiv (yanılma) secdesi yapılır. 1) Namaza başlarken yalnız “Allah” ismi ile yetinmeyip büyüklüğü ifade eden “Ekber” sözünü de ilave ederek “Allahü Ekber” demek vacibdir. 2) Namazlarda “Fatiha” süresini okumak vacibdir. Üç İmama göre ise, bunu okumak farzdır. 3) Namazlarda farz olan Kur’an okuyuşunun ilk iki rekata bağlı kılınması vacibdir. 4) İlk iki rekatın her birinde bir defa Fatiha suresi okunup tekrarlanmaması vacibdir. 5) Fatiha suresini diğer okunacak sure ve ayetlerden önce okumak vacibdir. 6) Fatiha…

Read More

Haram Nedir?

icki-el

Haram; İslâm dininde kesin olarak yapılmaması istenilen şey demektir. Başka değişle haram, yapılması, kullanılması, yenilip içilmesi dinimizce kat’î olarak yasak edilmiş şeylere denir. Haram; Allah (c.c.)’in, kesin olarak ‘Yapmayın” diye emrettiği şeylerdir. İçki içmek, kumar oynamak, faiz yemek veya vermek, zinâ etmek, adam öldürmek, gıybet ve iftirada bulunmak gibi.. Haramın hükmü ise, haramın terkinde büyük sevab vardır. İnsanı takva mertebesine çıkarır. Haramın terk edilmesi farzdır. Bir farzı işlemenin, çok sünnetlere mukabil sevabı vardır. Günahların değişik yönlerden hücum ettiği günümüzde bir tek haramı terk eden kimse, az bir işle bir farz…

Read More

Helal Nedir?

helal

Sözlükte ‘düğümü çözmek’, ‘bir şeyin serbest ve helal olması’, anlamlarına gelen ‘hall’ (الحل) mastarından türeyen helal kelimesi, ‘yapılması dinen serbest olan şey’ anlamına gelir. Allah Teâlâ bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan O’dur…” (Bakara, 2/29) Bu ayet, yeryüzünde bulunan her şeyin insanlara mubah olduğunu gös­termektedir. Ama bunların zararlı ve pis olanlarıyla başkasının hakkı olmuş şeyler Kur’an-ı Kerim’deki diğer ayetlerle haram kılın­mıştır. İnsanların canı ile ırz ve namusu da haram kılınan şeyler­dendir. Hayatın devamı için şart olan can, mal, ırz ve namus güven­liği sağlandıktan sonra…

Read More

Müfsid Nedir?

namaz-kilan-erkekler

Bir şeyi bozan, bir ibadet veya muâmeleyi geçersiz kılan kimse ya da şey. Bir ibadeti bozan veya bir hukuki muâmeleyi sakatlayan fiil veya eksiklik anlamında bir fıkıh terimi. Mükellefin fiillerine bağlanan hükümlerden birisi. Müfsid, fesad kökünden ism-i fâildir. Sıhhaf, fesat ve butlan birbiriyle yakın ilgisi bulunan terimlerdir. Sahîh, fâsit ve bâtıl ayırımı, bir kimsenin yaptığı fiiller için şer’an gerekli olan rükün ve şartları taşıyıp taşımamasına göre yapılan bir nitelendirmedir. Kendisine bir takım hükümler bağlanan fiiller ya ibâdet, ya da hukûkî bazı muâmeleler kabilinden olur. Âyet ve hadislerde mükellefin yapacağı ibadet…

Read More

Mekruh Nedir?

sigaralar

istenmeyen, hoşa gitmeyen, çirkin iş anlamındadır. Bir fıkıh terimi olarak mekruh; Allah ve Resulunun, yapılmamasını, bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir. Allahü tealanın ve Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) beğenmediği ve ibadetlerin sevabını gideren şeylere “mekruh” denir. Haramların yapılması kesinlikle yasak edilmiştir . Mekruh, yasak olduğu haram gibi kesin olmamakla beraber, Kur’an-ı kerimde, açık olmayarak bildirilmiş veya bir Sahabi’nin bildirmesi ile anlaşılmış olan yasaklardır. Mekruh olduğu bildirilen yasak işleri yapmak günahtır. Haram ve mekruh arasında bazı yakınlıklar vardır. Her ikisi de yasaklanan ya da hoş karşılanmayan veya çirkin olan fiilleri…

Read More