Mekruh Nedir?

sigaralar

istenmeyen, hoşa gitmeyen, çirkin iş anlamındadır. Bir fıkıh terimi olarak mekruh; Allah ve Resulunun, yapılmamasını, bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir.

Allahü tealanın ve Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) beğenmediği ve ibadetlerin sevabını gideren şeylere “mekruh” denir. Haramların yapılması kesinlikle yasak edilmiştir . Mekruh, yasak olduğu haram gibi kesin olmamakla beraber, Kur’an-ı kerimde, açık olmayarak bildirilmiş veya bir Sahabi’nin bildirmesi ile anlaşılmış olan yasaklardır. Mekruh olduğu bildirilen yasak işleri yapmak günahtır.

Haram ve mekruh arasında bazı yakınlıklar vardır. Her ikisi de yasaklanan ya da hoş karşılanmayan veya çirkin olan fiilleri ifade eder. Ancak haram, Allah ve Resulunun kesin ve bağlayıcı şekilde yapılmamasını istediği fiilleri kapsar. Buna şu nasslar örnek verilebilir: “Size analarınız, kızlarınız… (ile evlenmek) haram kılındı” (en-Nisa, 4/23). “Müslüman bir kişinin malını onun gönül rızası olmaksızın (almak) helal olmaz” (Ahmed b. Hanbel, V, 72); “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin” (el-En’am, 6/151).

Mekruhtaki yasaklık ise haramdaki kadar kesin ve bağlayıcı değildir. Bir fiilin kerahet derecesinde yasak oluşu ayet ve hadislerde kullanılan bazı ifadelerden ve kastedilen kavramlardan anlaşılır. Kerahet lafzının veya kesin haramlık bildirmediğine dair bir karine bulunan nehiy sıygasının kullanılması, ya da nassla fiili yapmamayı özendirici ifadelerin yer alması, mekruhu haramdan ayıran belli başlı özelliklerdir.

Şu hadis-i şerifte haram ve mekruh fiilleri birlikte görmek mümkündür:

Şüphesiz Allahü Teala, analara saygısızlık göstermeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken hakkı önlemeyi ve hak edilmeyen şeyi istemeyi haram kılmıştır. Yine Allah, dedikoduyu, çok soru sormayı ve malları heder etmeyi sizin için mekruh görmüştür (Buhari, Rikak, 22, Zekat, 53; Müslim, Akdiye, 10, 13, 14; Malik, Muvatta’, Kelam, 20; Darimi, Rikak, 38).

(Toplam 1 , bugün 1 )

İlgili konular

Leave a Comment