Hoşgörülü ve Affedici Olmak

kopek-kediler

Hoşgörü, insanların olumsuz gördüğümüz davranışlarını anlayışla karşılamak, hatalara sabretmek, farklılıkları olgunlukla karşılamak, onlara karşı olumsuz tavır ve davranışlarda bulunmamaktır. Hoşgörülü olmak, insanların kusurlarını, hatalarını görmezlikten gelmek, onları affetmek, hatalarını açığa vurmamak, farklı inanç ve yaşam tarzına saygı göstermektir. İnsanlar bazen farkında olmayarak, bazen elinde olmayarak, bazen unutarak, bazen doğru olduğuna inandığı için, bazen bilmeden, bazen istemediği halde içinde bulunulan şartların gereği olarak veya duygularına kapılarak hoş olmayan tavır ve davranışlarda bulunulabilirler. İnsanların davranışlarını, yaşadığı aile ortamı, aldığı eğitim, yaşadığı çevre ve arkadaşları şekillendirir. İnsanların aldığı eğitim, yaşadığı çevre, değerleri, inançları…

Read More

Kul Hakkı Kavramı

iki-arkadas

Kul hakkı, insanın kişisel haklarına yönelik her türlü tecavüz; gasp, hırsızlık, canına, malına, namusuna, şahsına karşı yapılan hoş olmayan söz, tavır ve davranışlar… sonucu oluşan manevi alacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilen, ülkemizde de 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ne göre: “ Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile…

Read More

Eşitlik Kavramı

virane-cocuklar

Eşitlik, yasalar karşısında, toplumsal ve siyasal haklar bakımından insanlar arasında ayırım bulunmaması, eşit olunması durumu, denklik, müsavat, muadelet anlamlarına gelir. Eşit: Denk, müsavi ve muadil anlamlarına gelir. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. İnsanların dünyada sahip oldukları imkânlar ve yaşantıları farklı olabilir. Kimi insanlar zengin, kimi insanlar fakir, kim insanlar zalim, kimi insanlar mazlum, kimi insanlar sağlıklı, kimi insanlar hasta, kimi insanlar çileli… Hayat yaşarlar ve bu dünyaya veda edip giderler. İnsanlar doğumda eşit oldukları gibi ölümde de eşittirler. Dünyaya bir şeyler getirmedikleri gibi bu dünyadan giderken…

Read More

Tutumluluk Kavramı

tutumlu-cocuk

Tutumluluk: İnsanın parasını, malını, eşyalarını, zamanını, imkânlarını ve sağlığını gerektiği gibi kullanması ve korumasına tutumluluk denir. Sahip olunan imkânları ihtiyacı kadar harcama, aşırı harcamadan kaçınma, idareli kullanmadır. Tutumlu insan yarınını düşünür ve geleceğe yatırım yapar. Savurgan insan ise bu günü düşünür, yarını düşünmez. Tutumlu olmak cimri olmak değildir. Tasarruf etmek: Para, mal ve zamanı hesaplı kullanma, idareli harcama, tutumlu olma, para biriktirme, gereksiz harcamalardan, israftan kaçınmak… İsraf etmek: Her türlü imkân ve varlığı ihtiyaçtan fazla harcama, gereksiz harcama, gereksiz tüketim, saçıp savurma savurganlık etmektir. İsraf, gereksiz ve ölçüsüz harcamaktır. İsraf…

Read More

Yardımseverlik Kavramı

yardimlasan-cocuk

Yardımlaşma: Yardıma ihtiyacı olan insanlara, ihtiyacı olan yardımı yapmak, maddi ve manevi olarak destek olmak, var olan imkanları paylaşmak ve ihtiyaç olması halinde birlikte çalışmaktır. Bir kişinin tek başına yapamayacağı yada güç yetiremeyeceği işleri ; başka insanların yetenekleri , imkanları ve yardımları ile birlikte yapması da yardımlaşmadır. Paylaşma: İnsanların sahip oldukları imkanları; ihtiyaç sahibi olan insanlara imkanlar ölçüsünde yardım etmesi gerektiğinde aralarında bölüşmesi, sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olmasıdır. İnsanlar deprem, savaş, sel, yangın, doğal afet, iflas, ölüm, hastalık, kaza… gibi beklenmedik felaketler karşısında yardıma ihtiyaç duyarlar. İnsan, gün olur gücü…

Read More

Çocuklar İçin Sevgi Kavramı

papatyalar

Sevgi denince aklımıza ilk olarak gelen şey; karşı cinslerin birbirlerine karşı duyduğu sevgidir. Bu tür sevgi, sevginin çeşitlerinden sadece biridir. Sevginin çeşitleri çoktur; en önemlileri: Allah sevgisi, anne sevgisi, baba sevgisi, vatan sevgisi, evlat sevgisi, kardeş sevgisi, insan sevgisi, dünya sevgisi, makam sevgisi, mal sevgisi, hayvan sevgisi… Sevgi, kökü insanın kalbinde olan, dalları dünyayı kaplamış, insanların gölgesine sığındığı bir çınar ağacı gibidir. Sevgi, bütün güzelliklerin kendisinden meydana geldiği bir ab-ı hayat kaynağıdır. Sevgi bütün güzelliklerin, bütün iyiliklerin kaynağıdır. Sevgiden dostluk, şefkat, yardımlaşma, paylaşma… meydana gelir. Kısaca bütün güzellikler sevgi ile…

Read More

Saygı Kavramı

cocuk-ve-teyze

Saygı, insanlara kendisinin önemsendiğini ve değer verildiğini gösteren söz ve davranışlardır. Saygı, genel ahlak kurallarına aykırı olmamak kaydıyla, insanların düşüncelerine, inançlarına, ibadetlerine, adetlerine, gelenek ve göreneklerine, yaşam tarzlarına… değer verip, anlayışla karşılamak, dikkatli, özenli ve ölçülü davranmaktır. Saygı, gerektiğinde insanın yaşadığı çevreye, içinde bulunan canlılara ve sahip olduğu nimetlere değer vermesi ve onları korumasıdır. Saygı, değeri, üstünlüğü, yaşlılığı dolayısıyla bir kimseye veya bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya neden olan bazen sevgiden, bazen kişilikten kaynaklanan davranışlardır. Saygı, karşındaki insanın varlığını olduğu gibi kabullenmek ve onun düşüncelerini, dinlenmeye değer olduğunu…

Read More

Çocuklarda Dürüstlük Kavramı ve Bilinci

pinokyo-cocuk

Çocuğunuzun Davranışı Çocuğunuzun size her zaman olduğundan daha fazla yalan söylediğini fark edebilirsiniz. Yapmamasını söylediğiniz hal­de kibritlerle oynayabilir, ve onu suç üstü yakalamanıza rağ­men bunu inkâr edebilir. Ağzının kenarında kırıntılar olduğu halde yaptığınız kurabiyelerden hiçbirine dokunmadığını söyleyebilir. Ya da dışarı çıkmadığını iddia edebilir. Oysa siz onu tam kapıyı açıp dışarı çıkarken görmüşsünüzdür. Arkadaşlarıyla oyun oynarken hile yapıyor olabilir. Ör­neğin, saklambaç oynarken ebe olup saklananları gizlice gözetlediğini görmüş olmanıza karşın oyunu dürüstçe oyna­dığını söyleyebilir. Bu davranışı hakkında onunla konuşmayı denediğiniz zaman, sizden gözlerini kaçırabilir. Yüzünde bir utanç ifade­si belirebilir ve sessiz…

Read More