Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

teravih-namazi

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazının cemaatle kılınması bir kifaye sünnettir. Mescitlerde teravih namazı cemaatle kılındığı halde, bir özrü olmaksızın cemaati terk edip bu namazı evinde kılan kimse, günah işlemiş olmazsa da fazileti terk etmiş olur. Bu kimse evinde cemaatle kılsa, cemaat sevabını alırsa da, mescitte ki cemaatin faziletine eremez. çünkü mescitlerin fazileti fazladır.

Teravih namazına niyet edilmelidir

Teravih namazını kılacak kimsenin, teravih namazına veya vaktin sünnetine veya gece ibadetine niyet etmesi ihtiyat bakımından daha uygundur. Kayıtsız olarak “namaza” veya “nafile namazına” niyet edilmesi de birçok fıkıh alimlerine göre caizdir.

Teravih namazını on selam ile bitirmek daha faziletlidir

Teravih namazını, her iki rekatta bir selam vererek on selam ile bitirmek daha faziletlidir. Dört rekatta bir selam da verilebilir. Sekizde, onda veya yirmi rekatta bir selam vererek bitirmek de caizdir. Fakat böyle kılmak mekruh sayılmaktadır.
Teravih namazı, iki rekatta bir selam verilince, tam akşam namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Dört rekatta bir selam verilince, tam yatsı namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Cemaatle kılındığı zaman, cemaat hem teravihe, hem de imama uymaya niyet eder. İmam da tekbirleri, tesmi’leri ve kıraati aşikare yapar.

Bunu da oku :  Oruç Kefareti Nasıl Tutulur?

İmam teravih namazının rekatlarında, eşit derecede Kur’an okumalıdır

İmam için teravih namazının her iki rekatında eşit derece Kur’an okumak ve böylece iki veya dört rekatta bir selam vermek faziletlidir. çünkü böyle yapılması, ruhu düşünceden kurtarır.

Teravih namazını kıldıran kimse, Kuran’ı düzgün okumalıdır

Teravih namazı kıldıracak zatın güzel sesli olmasından ziyade, okuyuşunun düzgün olmasına özen gösterilmelidir. Güzel ses, kalbi meşgul ederek düşünce ve huzura engel olabilir. Okuyuşunda noksanlık ve hata olan bir imamın mescidini bırakarak düzgün okuyan bir imamın bulunduğu mescide gidilmesinde bir sakınca yoktur.

İmamın cemaati usandıracak miktarda Kur’an okuması uygun değildir

İmamın teravihde cemaati usandıracak miktar Kur’an okuması uygun değildir. Bununla beraber Fatiha suresinden sonra okunacak ayetler, bir sureden veya ayetten noksan olmamalıdır. Teravihin ka’delerinde teşehhüdden sonra salavatlar terk edilmemelidir.

Teravihin her rekatında on ayet okunursa, Ramazan sonunda bir hatim yapılmış olur

Teravihin her rekatında on ayet okunması müstehabdır. çünkü bu şekilde devam edilirse, bir Ramazan’da bir hatim yapılmış olur. Böyle bir defa hatim ile teravih namazı kılınması sünnettir. Bazı alimlere göre, bu hatimin yirmi yedinci geceye (Kadir Gecesine) rastlatılması müstehabdır.

Kişinin vitir namazını kendi başına kılması daha güzeldir

Teravih namazının bir kısmı kılındıktan sonra imama uyan kimse; teravih son bulunca noksan kalan rekatları tamamlar. Sonra da vitir namazını kendi başına kılar, iyi olan budur. Bununla beraber imamla vitri kılıp sonra teravih namazını tamamlaması da caiz görülmüştür.
Yatsı namazını cemaatle kılmayan kimse, teravih namazında imama uyabilir

Bunu da oku :  Müstehap Nedir?

Yatsı namazında cemaati terk etmiş olan kimse, teravih ve vitir namazlarında imama uyabilir.

Bunun için bir kimse, imam yatsı namazını kıldırıp teravihe başlamış olduğu sırada mescide gelse, önce yatsı namazını kendi başına kılar sonra teravih için imama uyar. Noksan kalan rekatları da sonra kendi başına tamamlar. Yine teravih namazını imam ile kılmayan kimse, vitir namazını imam ile kılabilir. Sahih olan görüş budur. Fakat hem imam, hem de cemaat, yatsı namazını cemaatle kılmamış olursa yalnız teravih namazını cemaatle kılamazlar. çünkü teravihin cemaati, farzın cemaatine bağlıdır. Teravihin müstakil olarak cemaatle kılınması nafileler hakkındaki din esaslarına uygun düşmez.

Teravih namazında yapılan teşehhüt ve selamlar yerinde olması gerekir

İmam, teravih namazının ilk birinci rekatından sonra yanılarak otursa ve selam verdikten sonra yeniden iki rekat kılmadan geri kalan rekatları usulüne göre kıldıracak olsa, bir görüşe göre namazı caiz olur. Ancak ilk iki rekatı kaza etmesi gerekir. Diğer bir görüşe göre, geri kalan namazlar caiz olmaz. Hepsini kaza etmesi gerekir. çünkü teravih, bir namazdır. Yapılan teşehhütler ve selamlar yerinde yapılmamış olur.

Bunu da oku :  Çocuklarımıza Oruç İbadetini Nasıl Anlatalım?

Teravih namazının mekruhları

• Teravih namazını özürsüz olarak otururken kılmak veya uykunun bastırdığı bir halde iken kılmak mekruhtur.
• İmamın rükua varmasına kadar bekleyip de ondan sonra imama uymak mekruhtur.

Büyük İslam İlmihali – Ömer Nasuhi Bilmen

Visited 9 times, 1 visit(s) today

Benzer yazılar

Leave a Comment