Peygamberimizin Dilinden 40 Dua – 3

dua-eden-eller

Peygamberimizin Dilinden 40 Dua

Hz. Muhammed’in (sav) öğretileri arasında önemli bir yer tutan 40 dua, birçok farklı durumu kapsayarak Müslümanların yaşamlarına derinlik katar. Peygamberimizin bu duaları, sadece bireyin manevi yolculuğuna rehberlik etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumun birlik ve beraberliğine de katkı sağlar. Bu duaların içerdiği anlamlar, insanın günlük yaşamını daha bilinçli ve ibadetle geçirmesine olanak tanır.

21. Allahümme ahsente haklî fe ehsin hulukî.
“Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir”
(İbn Hanbel,el Müsned, I, 403)

22. Allahümme innî e’uzü bike mine’ş-şikaki ve’n-nifaki ve sûi’l-ahlâki.
“Allah’ım! (haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım.”
(Ebû Dâvûd, “Vitr”, 32; Nesaî, “İstiâze”, 21)

23. Allahümme inneke ‘afüvvün kerîmün tühıbbü’l-‘afve fa’fü ‘annî .
“Allah’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.”
(Tirmizî, “Deavât”, 89)

24. Allahümme’rzuknî hubbeke ve hubbe men yenfeunî hubbuhu ‘indeke.
“Allah’ım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.”
(Tirmizî, “Deavât”, 73)

Bunu da oku :  Sıkıntı Ve Darlıkta Okunacak Dua

25. Allahümmekfinî bihalâlike an haramike ve ağninî bifadlike ammen sivâke.
“Allah’ım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme.”
(Tirmizî, “Deavât”, 110)

26. Allahümme eınnî ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike.
“Allah’ım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.”
(Ebu Dâvûd, “Salât”, 361; Nesâî, “Sehv” 60; İbn Hanbel, el Müsned, V, 245.)

27. Allahümme innî eselüke min salihi ma tü’ti’n-nâse mine’l-mali ve’l-ehli ve’l-veledi gayri’d-dâlli vele’l mudilli.
“Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil.”
(Tirmizî, “Deavât”, 124)

28. Bismillahillezî la yedurru me’a’smihî şeyun filardi vela fi’s-semâi ve hüve’s-semi’u’l-‘alîm.
“Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
(Tirmizî, “Deavât”, 13)

29. Elhamdü li’llahi’llezî et’amena ve sekana ve ce’alena müslimin.
“Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun.”
(Ebu Dâvûd, “Eti’me”, 53; Tirmizî, “Deavat”, 56 )

30. Allahumme eslemtu nefsî ileyke ve veccehtu vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce’tu zahrî ileyke rağbeten ve rehbeten ileyke, la melcee ve la mencee minke illa ileyke, Amentu bi kitabikellezi enzelte ve binebiyyikellezi erselte
“Allah’ım! (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.”
(Buhârî, “Vudu”, 75, “Deavât”, 6, 9; Müslim, “Zikir”, 56)

Bunu da oku :  Hayırlı Kısmet Duası

Hz. Muhammed’in (sav) dilinden gelen 40 dua, bir Müslüman için güçlü bir manevi bağ kurmanın yollarını sunar. Bu dualar, insanın hayatındaki zorluklara karşı bir dayanak noktası oluşturarak, kişinin Allah’a olan güvenini arttırır. Her bir dua, farklı bir duygusal ve manevi durumu ele alarak Müslümanları hayatlarının çeşitli alanlarında destekler. Aynı zamanda, bu duaların tekrarı ve anlamının düşünülmesi, kişinin ibadet pratiğini güçlendirir ve Allah’a duyulan bağlılığı pekiştirir.

Visited 174 times, 1 visit(s) today

Benzer yazılar

2 Thoughts to “Peygamberimizin Dilinden 40 Dua – 3”

  1. Zehra Kaya - Antalya

    Peygamberimizin (sav) 40 duası, sadece ibadet değil, aynı zamanda yaşam felsefesi olarak benim için değer taşıyor. Her dua, beni manevi olarak daha olgun ve bilinçli bir birey yapmaya yönlendiriyor.

  2. Yusuf Çelik - Adana

    Hz. Muhammed’in (sav) duaları, hayatın karmaşıklığı içinde beni sakinleştiren, güçlendiren birer manevi nefes gibi. Bu dualar, zor anlarda aydınlatıcı bir rol oynuyor.

Leave a Comment