Peygamberimizin Dilinden 40 Dua – 2

dua-eden-eller

Peygamberimizin Dilinden 40 Dua

Hz. Muhammed’in (sav) sözleri, sadece bir dini rehberlik aracı olmanın ötesinde, insanın zorluklarla karşılaştığı anlarda da bir nevi kılavuzdur. 40 dua, hayatın zorluklarıyla baş etme, sevinç ve hüzün anlarında Allah’a yakınlaşma, günlük yaşantımızı Allah’ın rızası doğrultusunda sürdürme amacını taşır. Bu duaların her biri, bir Müslümanın Allah’a olan bağlılığını pekiştirmek ve hayatını daha anlamlı kılmak için birer fırsattır.

11. Allahümme ‘âfini fi cesedî ve ‘âfinî fî basarî ve’c‘alhü’l vârise minnî lâ ilâhe illâllahu’l- halîmu’l-kerîmu subhâne’llahi rabbi’l-‘arşi’l-‘azîm ve’l-hamdü li’llahi rabbi’l-‘âlemîn.
“Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerîm olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur”
(Tirmizî, “Deavât”, 66)

12. Allahümme innî es’elükel-hüdâ ve’t-tüka ve’l-‘afafe ve’l-ğınâ.
“Allah’ım! Senden hidayet, takva, (sorumluluk bilinci) iffet ve (gönül) zenginliği isterim.”
(Müslim, “Zikir”, 72)

Bunu da oku :  Eve Girerken Ve Çıkarken Okunacak Dua

13. Allahümmağfirlî ve’rhamnî ve’hdinî ve ‘âfinî ve’r-zuknî
“Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana âfiyet ve (hayırlı) rızık ver.”
(Müslim, “Zikir”, 35)

14. Allahümme’nfa’nî bima ‘allemtenî ve ‘allimnî ma yenfeunî ve zidnî ‘ilmen, elhamdülillahi ‘alâ külli hâlin ve e’uzü billahi min hâli ehli’n-nâri.
“Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım.”
(Tirmizî, “Deavât”, 129)

15. Allahümme innî e’ûzü bike min ‘ilmin la yenfe’u ve min kalbin lâ yahşe’u, ve min nefsin lâ teşbe’u ve min da’vetin lâ yüstecâbu leha.
“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan doymayan nefisten sana sığınırım.”
( Müslim, “Zikir”, 73)

16. “Ya mukallibel kulûb! Sebbit kalbî ‘alâ dînike.
“Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.”
(Tirmizî, “Deavât”, 124)

17. “…Allahümme âti nefsî takvâha, ve zekkiha ente hayru men zekkaha, ente veliyyuha ve mevlaha.”
“…Allah’ım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin..”
(Müslim, “Zikir”, 73)

Bunu da oku :  Sabah ve Akşam Duası

18. Allahümme’c’alnî mine’llezîne iza ehsenu ‘s-tebşeru ve iza esâu’stağferû
“Allah’ım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle.”
(İbn Mâce, “Edeb”, 57)

19. Allahümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ila nefsî tarfate‘aynin ve aslih lî şe’nî küllehü lâ ilâhe illa ente.
“Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.”
(Ebu Dâvûd , “Edeb”, 110)

20. Allahümme Rabbe’n-nâsi! Ezhibi’l-be’se, veşfihi, ve ente’ş-şâfi. Lâ şifâe illâ şifâüke. kifâen lâ yüğâdiru sekamâ.
“Allah’ım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. kifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın.”
(Buhârî, “Tıb”, 37; Ayrıca bk. Müslim, “Selam” 46; Ebû Davud, “Tıb”, 17 Tirmizî, “Deavât”, 111)

Hz. Muhammed’in (sav) 40 duası, bir Müslümanın hayatında bir rehber olarak varlığını sürdürür. Bu duaların içerdiği anlamlar, kişiyi günlük yaşamında daha bilinçli ve Allah’a daha yakın bir şekilde hareket etmeye teşvik eder. Her bir dua, farklı bir manevi boyutu işaret ederek Müslümanları içsel bir keşif yolculuğuna çıkarır. Peygamberimizin (sav) öğretileri, insanın ruhsal gelişimi için bir kılavuz olmanın yanı sıra, hayatın zorluklarına karşı direnç kazandırmak ve sevinç anlarında da Allah’a şükretmeyi öğretmek amacını taşır. Bu duaların uygulanması, bir bireyin manevi derinlik kazanmasına ve yaşamının her anında Allah’a daha yakın bir şekilde olmasına imkan tanır.

Visited 12 times, 1 visit(s) today

Benzer yazılar

2 Thoughts to “Peygamberimizin Dilinden 40 Dua – 2”

  1. Fatma Aksoy - İzmir

    Peygamberimizin (sav) duaları, günlük hayatımda sıkça başvurduğum birer kılavuz gibidir. Bu dualar sayesinde, Allah’a olan yaklaşımımı her an daha derinleştirebiliyorum.

  2. Mustafa Yıldız - Bursa

    Hz. Muhammed’in (sav) duaları, sadece kişisel değil, aynı zamanda toplumsal bir birliktelik ve dayanışma duygusu oluşturuyor. Bu dualar, Müslüman toplumları arasında bir bağ kurmamıza yardımcı oluyor.

Leave a Comment