Peygamberimizi Çocuklara Nasıl Anlatmalı?

kuran-ve-cocuk

Eskiden dedelerimizden, ninelerimizden dinlediğimiz tatlı hikayelerle tanışırdık Peygamberimizle. Şimdi bu görevi daha çok çocuklara yönelik kitaplar alsa da ilahiyatçılar, psikologlar, yazarlar O’nu hikâyelerle tanıtmanın önemine değiniyor. dede ve torun kitap okuyorBeş yaşındaki Azra’yı dedesinin kucağında elinde Peygamberimiz’i anlatan bir kitapla görünce Necip Fazıl’ın dizeleri geliyor aklımıza: “…Üçüncü katta, bizim yatak odamızın karşısındaki büyük yatak odasında, kocaman bir ceviz karyolada büyük babamın yanında ve kürkünün içindeyim. Hazret-i Ali’ye, onun misilsiz kuvvet şecaatine dair bir menkıbe dinlemiş bulunuyorum. Soruyorum: ‘Büyük baba, Hazreti Peygamber mi daha kuvvetliydi, Hazreti Ali mi?’ Beş-altı yaşındaki çocuk…

Read More

Çocuğa Tefekkür Etmeyi Esma-ül Hüsna İle Öğretebiliriz

cocuk-ordek

Tefekkür ya da çok yönlü düşünme yeteneği çocuğun zihin gelişimini de artıran önemli bir etken. Çocuk doğduğu andan itibaren 2 yaşa kadar zihin gelişimi inanılmaz bir hızla ilerliyor. 2-6 yaş arası zeka gelişimi ise “çocuğun altın çağı” olarak tanımlanıyor. Bu yaşlarda insani ve ahlaki değerlerle ilişkilendirilen ön beyinle diğer beyinler arasında bağlantılar kuruluyor. Hayat boyu devam eden zihinsel gelişimi, her yeni gün beynin hipokampus (hafıza ve öğrenmenin gerçekleştiği bölge) bölümünde doğan yeni hücreler önemli derecede destekliyor. Kişi her an öğrenme, okuma süreci içindeyse günlük doğan bu hücreler kaybolmayıp yaşantısına devam…

Read More

Tekne orucu nedir?

oruc-tutan-cocuklar

Uzman Pedagog Dr. Adem Güneş facebook sayfasından uzun ve sıcak yaz günlerine denk gelen Ramazan Aylarında çocukların oruca alıştırılması ve irade eğitimi üzerine yayımladığı paylaşımda önemli mesajlar verdi. Güneş’in paylaşımı şöyle: -‘Tekne orucu’ ve irade eğitimiÇocuk eğitimi, çocuğa zoraki “davranış öğretmek” değil, ona “irade” kazandırabilmektir. Bir başka deyişle çocuğa “iç disiplin” kazandırmaktır. Oruç ve çocukların irade eğitimi üzerine yayımladığı paylaşımda önemli mesajlar verdi. -Bugün anne babaların şikâyet ettikleri birçok sorunun kökeninde, iç disiplin elde edememiş çocukların hâllerini görüyoruz. “Bu çocuk neden yarım saat oturup da dersini yapamıyor?”Çünkü bir iç disiplini, iradesi…

Read More

Çocuklara Allah’ı(c.c.) Anlatmada, ‘Beş Duyu Modeli’

duyular

En çok karşılaştığım ve bir türlü tatmin edici bir cevap bulamadığım sorulardan biridir: Çocuğa Allah kavramı nasıl anlatılmalı? Özellikle 0-6 yaş döneminde hayatı, nesneleri, somut varlıklarla anlamlandırmaya çalışan bir çocuğa Allah kavramı nasıl anlatılabilir? En çok karşılaştığım ve bir türlü tatmin edici bir cevap bulamadığım sorulardan biridir: Çocuğa Allah kavramı nasıl anlatılmalı? Özellikle 0-6 yaş döneminde hayatı, nesneleri, somut varlıklarla anlamlandırmaya çalışan bir çocuğa Allah kavramı nasıl anlatılabilir? Bugüne kadar çocuğa Allah kavramını kazandırmakla ilgili okuduğum bir çok yazı tatmin edememişti beni. Ta ki, Mustafa Ulusoy’un Yakınlık adlı kitabındaki Çocuk…

Read More

Hz. Peygamber’in Çocuklarla Hatıraları

mescidde-cocuklar

O’nun, dönemindeki çocuklarla ve kendi torunlarıyla kimi hatıraları var ki, bugün hepimiz için son derece önemli dersler çıkarılması gereken örnekler olarak karşımızda durmaktalar. Aşağıda yer verdiğimiz, küçük Mahzure ile olan anısına bir bakalım mesela… Bugün hangi birimiz böylesine çocuksu davranışta bulunan miniklere bu şekilde hoşgörülü davranabiliyoruz? Daha doğrusu davranılması gerektiği şekilde davranabiliyoruz? Çocuklarımızdan biri alaylı bir biçimde ezan okuduğunda ona ne deriz acaba? Ya da bizim için manen önemli olan herhangi bir konuda çocukça bir tavır sergilediğinde onu neyle korkutmak isteriz? Ne şiddetle kınarız?! Hz. Peygamber’in uzun süre yanında kalan…

Read More

Çocuklarımıza Oruç İbadetini Nasıl Anlatalım?

aile-sofra

İnsan karakterinin 2/3’ünün çocukluk yıllarında teşekkül ettiğini söyler uzmanlar… Bu nedenle, çocuk eğitimi üzerinde çalışanlar, çocukluk yıllarının planlı ve bilinçli bir şekilde çocuğa yönelik eğitim-öğretim faaliyetiyle geçirilmesi gerektiği kanaatindedirler. Genel eğitimin önemli bir bölümünü teşkil eden din eğitimi-öğretiminde de durum farklı değildir. Çocuklara verilecek din eğitimi öğretiminin de çocukluk yıllarında planlı ve bilinçli bir şekilde başlatılması ve devam ettirilmesi gerekmektedir. Din eğitimi ve öğretiminin önemli bir parçasını ibadetlerin öğretimi oluşturmaktadır. İbadetler, inancın insan ruhunda yerleşip pekişmesini sağlarlar. Çocuğun ruhsal yapısının, yetişkinlerden daha hassas olduğunu düşünecek olursak, onların, özellikle anne babalarının,…

Read More

Alnı Secdeli Çocuklar

namaz-ibadeti

Ne masum, ne günahsız varlıklardır çocuklar. Hiç para vermeyiz onlara sahip olmak için, hiç sıkıntıya girmeyiz (genel olarak). Lütfundan verir Rabbim herbirimize. Bazen bir, bazen iki, üç, dört bazen… Çoğu kez farkında değilizdir elimizdeki nimetin. Onların bize ait olmadığını, aslında bir emanet olduğunu, çocuklarımızla sınandığımızı, sınavlarımızın en büyük sorusunun çocuklar olduğunu hiç düşünmeyiz. Özenle yaratmıştır Allah onları, ruhundan üflemiştir. En doğru, en temiz şekilde yetişsinler, cennet ehlinden olsunlar istemiştir… En önemlisi tek Rabbi için alnı secdeye gelsin, tek O’na yönelsin, gayrısına iltifat etmesin, O’ndan gayri aşklarda gözü olmasın diye murad…

Read More

Çocuğumuza Namazı Sevdirmek

namaz-kilan-cocuklar

Çocuğunuzu namaza alıştırırken, bir çiçek çizin. Kabaca beş yaprağı bulunan kocaman bir yonca olsun. Çocuğunuzun sizinle birlikte, namaz kıldığı her vakitte yoncanın bir yaprağını boyamasına izin verin. Sonra boyanmış sayfalar belli bir sayıya ulaşınca onu ödüllendirin. Namazdan sonra hemen kalkmayın seccadeden. Çocuğunuzu da yanınıza alarak onunla dua edin. Anlamlı Türkçe dua metinleri üretin ve onları çocuğunuzla birlikte tekrarlayın. Namazdan sonra dua edelim dediğim zaman öğrettiklerimi bülbül gibi söylemeye başlıyorlar. Dilde olan şeyler sıkça tekrar edilirse kalbe kolay yerleşir. Aynen zikir gibi. Hafta sonlarını hepimiz iple çekeriz. Bir tatil olsa da…

Read More

Çocuklara Namaz İbadetini Nasıl Öğretelim?

namaz-kilan-cocuk

Yetişkin bir insanın kıldığı namazın kalitesinde, çocukluk yıllarında aldığı din eğitiminin önemli bir rolü vardır dersek mübalağa etmiş olmayız. Gerçekten atalarımızın “Ağaç yaşken eğilir.” sözünün belki de en çok kendini hissettirdiği alan din eğitimi alanıdır; buna bağlı olarak inanç ve ibadet hayatımızdır. Bu ayki yazımızda, dergimizin, kapak konusu olarak belirlediği namaz ibadetini, çocuklara öğretirken hangi konulara dikkat etmemiz gerektiği noktasından ele almaya çalışacağız. Sevgili Peygamberimiz (sav) tarafından “Dinin direği” olarak nitelendirilen namaz ibadeti, maalesef Müslümanlar tarafından yeterince önemsenmediği gibi, çocuklara öğretiminde de gereken özen gösterilmiyor. Sonuçta ortaya, çocukluk yıllarında anne-babasının…

Read More

Hoşgörülü ve Affedici Olmak

kopek-kediler

Hoşgörü, insanların olumsuz gördüğümüz davranışlarını anlayışla karşılamak, hatalara sabretmek, farklılıkları olgunlukla karşılamak, onlara karşı olumsuz tavır ve davranışlarda bulunmamaktır. Hoşgörülü olmak, insanların kusurlarını, hatalarını görmezlikten gelmek, onları affetmek, hatalarını açığa vurmamak, farklı inanç ve yaşam tarzına saygı göstermektir. İnsanlar bazen farkında olmayarak, bazen elinde olmayarak, bazen unutarak, bazen doğru olduğuna inandığı için, bazen bilmeden, bazen istemediği halde içinde bulunulan şartların gereği olarak veya duygularına kapılarak hoş olmayan tavır ve davranışlarda bulunulabilirler. İnsanların davranışlarını, yaşadığı aile ortamı, aldığı eğitim, yaşadığı çevre ve arkadaşları şekillendirir. İnsanların aldığı eğitim, yaşadığı çevre, değerleri, inançları…

Read More

Kul Hakkı Kavramı

iki-arkadas

Kul hakkı, insanın kişisel haklarına yönelik her türlü tecavüz; gasp, hırsızlık, canına, malına, namusuna, şahsına karşı yapılan hoş olmayan söz, tavır ve davranışlar… sonucu oluşan manevi alacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilen, ülkemizde de 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ne göre: “ Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile…

Read More

Eşitlik Kavramı

virane-cocuklar

Eşitlik, yasalar karşısında, toplumsal ve siyasal haklar bakımından insanlar arasında ayırım bulunmaması, eşit olunması durumu, denklik, müsavat, muadelet anlamlarına gelir. Eşit: Denk, müsavi ve muadil anlamlarına gelir. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. İnsanların dünyada sahip oldukları imkânlar ve yaşantıları farklı olabilir. Kimi insanlar zengin, kimi insanlar fakir, kim insanlar zalim, kimi insanlar mazlum, kimi insanlar sağlıklı, kimi insanlar hasta, kimi insanlar çileli… Hayat yaşarlar ve bu dünyaya veda edip giderler. İnsanlar doğumda eşit oldukları gibi ölümde de eşittirler. Dünyaya bir şeyler getirmedikleri gibi bu dünyadan giderken…

Read More