Allah’a İman

Allah-lafzi

Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud (varlığı lazım olan) ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Allah’a iman, Allahü teâlâyı yüksek sıfatlarla vasıflamak ve noksan sıfatlardan uzak tutmaktır. Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inandım, iman ettim, kalbimle tasdik, dilimle ikrar ettim demektir. Allahü teâlâ vardır ve birdir. Bütün ibadetler yalnızca O’na yapılır. “Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar”. (Bakara, 4) Allahü Teâlâ sayı bakımından değil, ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. Yani…

Read More

İmanın Şartları

gokyuzu

Müslümanların dini olan İslam diğer tüm dinlerde olduğu gibi bazı kurallar üzerine kuruludur. İslam dinine göre insanın salih bir kul olabilmesi için imanın şartlarını uygulaması gerekmektedir. İman demek, inanmak demektir. Bu yüzden Allah’ın varlığına ve birliğine inanan herkes, bu şartlara uymakla sorumludur. Bu makalemizde, İmanın şartlarına ve hangi kıstaslara göre oluşturulduklarına yönelik aydınlatıcı bilgileri bulacaksınız. İman demek, inanmak demektir. Allah’ın varlığına ve birliğine inanan herkes iman sahibidir. Ancak sadece Allah’a inanmanın tek başına yeterli olmadığı da dile getirilmektedir. İslam alimleri, Nisa Suresi’nde özellikle de 136. ayetine dayanarak imanın en temel…

Read More

Hac Nedir?

hacda-namaz

Hac, İslâm’ın beş esasından birisidir. Hem malî ve hem de bedenî bir ibadettir. Hac, kelime olarak, “yönelmek, kasdetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek” anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak hac, “Belirli bir zamanda usulüne uygun olarak ihrama girdikten sonra Arafat’ta vakfe yapmak, Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek” suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirene hacı denir. Hac, hicretin IX. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu hükmü, Kur’an ve Sünnette bildirilmiştir. Bu konuda tüm müslümanlar görüş birliği içerisindedirler.…

Read More