Cuma Yapılması Gereken 10 Sünnet

cuma-sunnetleri

Cuma Yapılması Gereken 10 Sünnet Cuma günü, İslam dininde kutsal bir gün olarak kabul edilir ve Müslümanlar için önemli bir ibadet günüdür. Cuma namazı, haftanın diğer günlerindeki namazlardan farklı olarak, özel bir toplu ibadet olarak gerçekleştirilir. Cuma günü yapılan ibadetler, peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetleri doğrultusunda gerçekleşir. İşte Cuma günü yapılması gereken 10 sünnet: 1- GUSÜL ABDESTİ ALMAK Semüre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir.” (Ebû Dâvûd, Tahâret…

Read More

Nafile İbadetlerin Önemi

nafile-ibadet

Allahü Teala’nın farz kıldığı ibadetler, kulluk vazifelerimizin başında gelir. Hiçbir ibadet, farzlardan üstün olamaz. Bunları eda etmekle Rabbimizin emrini yerine getirmiş oluruz. Farz ve vacip olmayan kulluk vazifelerine, nafile ibadetler adı verilmektedir. Bunlardan Peygamber Efendimizin işlediklerine sünnet veya müstehab denilmiştir. Nafile namaz ve oruçlar, nafile hac ve um¬reler gibi. Herhangi bir, mü’min, nafile ibadetlere devam ederse hem Peygamber Efendimiz’in sünnetlerini yerine getirmiş hem de Ailahü Teala’nın hoşnudluğunu kazanmış olur. Nafile ibadetler, mü’mini Cenab-ı Hakk’ın rızasına yaklaştırır. Bir mü’min, hiçbir mecburiyet olmadığı halde, kalbinde duyduğu aşk ile yapacağı nafile ibadetler, onu…

Read More

Gusül Abdestin Sünnetleri

dus-basi

Guslün başlıca sünnetleri şunlardır: 1) Gusle niyet ederek, besmele çekerek ve misvak kullanarak başlamak. Bu niyet guslün sıhhati için şart değildir. Sevabı vardır. Temizliğin bir ibadet sayılması için bir sebebdir. (Maliki ve Şafiî’lere göre, gusülde niyet farzdır. Hanbelîlere göre de, bu niyet guslün sıhhatinin şartıdır. Durum böyle olunca, ihtilafdan kurtulmak için guslederken abdestsizliği gidermeyi ve namaz gibi bir ibadetin yerine getirilmesini hatırlamalıdır.) 2) Gusülde önce elleri, sonra oyluk yerlerini yıkamak. Eğer bedende meni gibi bir pislik varsa onu gidermek. 3) Gusülden önce, sünnet üzere abdest almak. Bir kap içinde veya…

Read More

Sünnet Nedir?

muhammed

Sünnet, “Hz. Peygamber’in sözleri, uygulamaları ve kendine özgü davranışlarıdır.” Bu yüzden, onun sözlü ifadelerine ve insanlara örneklik teşkil eden fiili uygulamalarına sünnet denir. İlmihal dilinde ise sünnet, “Hz. Peygamber’in yolunu izleyerek yapılan, fakat farz ve vacip kapsamında olmayan iş ve ibadetler” anlamına gelir. Farz namazların öncesinde ve sonrasında kılınan sünnet namazlar, buna örnek olarak gösterilebilir. Sünnet, Kur’an nurunun bir yansımasıdır, Kur’an’ın hayata bir açılımıdır, Kur’an metninin hayat sahnesine konulmuş canlı şeklidir, İslam’ın pratik ve örnek bir tatbikatıdır. Bunun için Hz. Peygamber tefsir olunmuş canlı bir Kur’an’ı ve yaşayan İslam’ı temsil…

Read More