Nafile İbadetlerin Önemi

nafile-ibadet

Allahü Teala’nın farz kıldığı ibadetler, kulluk vazifelerimizin başında gelir. Hiçbir ibadet, farzlardan üstün olamaz. Bunları eda etmekle Rabbimizin emrini yerine getirmiş oluruz. Farz ve vacip olmayan kulluk vazifelerine, nafile ibadetler adı verilmektedir. Bunlardan Peygamber Efendimizin işlediklerine sünnet veya müstehab denilmiştir. Nafile namaz ve oruçlar, nafile hac ve um¬reler gibi. Herhangi bir, mü’min, nafile ibadetlere devam ederse hem Peygamber Efendimiz’in sünnetlerini yerine getirmiş hem de Ailahü Teala’nın hoşnudluğunu kazanmış olur. Nafile ibadetler, mü’mini Cenab-ı Hakk’ın rızasına yaklaştırır. Bir mü’min, hiçbir mecburiyet olmadığı halde, kalbinde duyduğu aşk ile yapacağı nafile ibadetler, onu…

Read More