Âdetlerle Değil, Âyetlerle Annelik Yapalım!

kuran-ve-cocuk

Fıtrat Pedagojisi’ kitabının yazarı Hatice Kübra Tongar ile mülâkat Her anne-babanın kendine ulaşan bilgiyi test edebilecek bir zihin sistematiğine gelmesi gerekir. Bu da Kur’an-ı Kerim’dir. Zira Kur’an, kıyamete kadar özünü koruyabilecek, manaları değişmeyecek tek kaynaktır. Ayrıca basit bir aleti bile onu yapanın kılavuzuna bakarak kullanırken; insanı okumak için, onu yaratanın cümlelerine sığınmaktan daha doğal ne olabilir ki? Kaynak: “Âdetlerle Değil, Âyetlerle Annelik Yapalım!” Fıtrat pedagojisi diyerek neyi kastediyorsunuz? Fıtrat, ruhsal DNA demektir. Nasıl ki, biyolojik DNA çocuğumuzun gözünü, saçını, boyunu, ağzını, burnunu belirleyen yapı taşıdır; ruhsal DNA da çocuğumuzun ruhsal…

Read More

Çocuk Eğitiminde Peygamberimizin Metodu

cocuk-vektor

Çocuğun varlık dünyasında ilk gördüğü, evi ve ailesidir. Bundan dolayı çocuk, yaşamın ilk örneklerini ev halkından alarak bunları zihninde adeta çizer ve esnek benliğini ilk çevresi olan hane halkının ortaya koyduğu örneklerle şekillendirir. Çocuk bu aşamada nakışa hazır bir kumaş gibidir, istenilen yöne rahatlıkla yönlendirilebilir. Peygamber (s.av) şöyle buyurmuştur: “Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar, daha sonra anne babası onu ya Yahudi ya Mecusi ya da Hıristiyan yapar.” -Eğitim Sorumluluğu İbn-i Ömer’den rivayetle Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır…

Read More

İslamda Aile Hayatının Önemi

musluman-aile

Aile, kişinin kendilerinden sorumlu olduğu eşi, varsa çocukları, ev halkı, yani yakın akrabalardan oluşan insan toplumudur. Müslüman için aile, bir sosyal müessese olduğu gibi, aynı zamanda İslâmî bir kurumdur. Nikâh, iki müslümanın İslâmî kurallar çerçevesinde bir araya gelmesidir. Aile, erkeğin eksiklerinin kadınla; kadının eksiklerinin de erkekle tamamlandığı, birbirlerinin ihtiyaçlarının temin edildiği, iki cinsi kaynaştıran bir kurumdur. Aile, erkek ve kadını asil bir duygu ve heyecanla birleştiren, bedeni sükûna, ruhu huzura erdiren bir müessesedir. Aile, toplum eğitimi yaptırarak, kişiyi toplum hayatına hazırlayan sevgi, saygı, şefkat, fedakârlık ve birlik ocağıdır. Aile yuvası…

Read More

İslamda Kadının Yeri Ve Önemi

tesetturlu-kadin

İslamda kadının oldukça önemli bir yeri ve konumu vardır. Kadın bir bütünün ayrılmaz parçasıdır.Hatta kadın ümmetin yarısıdır. İslamda kadın temel eğitimi veren ilk öğretmendir. Bundan dolayı ümmetin geleceği hususunda kadın çok önemli bir etkendir. Kadın bozulduğunda toplumun bozulacağını çok iyi bilen islam düşmaları kadını hedef almışlar kadını ifsad etmek üzere çalışmalar yapmışlardır. Bunuda onu erkeklerin arasına karıştırmak kadın erkek eşitliği sahte hürriyet gibi batıya ait fikirleri yayma suretiyle yaparken her çeşit yolu ve aldatma unsurlarını’da kullanmışlardır. ALLAH c.c düşmaları bir toplumu yıkmak için daima kadını silah olarak kullanmışlar kadını özgürleştirmek…

Read More