Kur’an Öğreniyorum 1.Bölüm-Harfler 1

kuran

Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiş ilahî bir kitaptır. Dolayısıyla Kur’an, Arap alfabesindeki harflerle yazılmıştır. Bu alfabe 28 harften oluşur. Türkçeden farklı olarak metinler sağdan sola doğru yazılır ve okunur.

Lamelif ( لا ), aslında ayrı bir harf değildir. Lam ( ل ) ve elif ( ا ) harflerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Akciğerlere dolan hava dışarıya ya ses ya da nefes hâlinde çıkar. İrade dışında alıp verilmekte olan nefes, ses tellerini titreştirerek çıkarıldığında ses meydana gelir. Bu ses ağız, boğaz veya dilin belli bir noktasından çıkarılırsa harf meydana gelir. Her dilde harflerin kendine özgü bir çıkış yeri vardır. Harflerin çıkış yerine mahreç denir.

Harflerin Mahreçleri (Çıkış Yerleri)
Kur’an’ı doğru okuyabilmek için harfler mahreçlerine uygun olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü harfin yanlış yerden çıkarılması, kelimelerin anlamlarının bozulmasına sebep olabilir.

Türkçedeki bazı harflerin sesleri Arapçada olmadığı gibi, Arapçadaki bazı harfler de Türkçede yoktur.
Peltek olarak söylenen ث ve ذ ile boğazdan hırıltılı bir sesle çıkartılan خ bu harflerdendir.
Kur’an harflerinin çıkış yerleri, üç ana bölgede toplanır.Bunlar; boğaz, dil ve dudaktır.
Aşağıda Arapça harfler, çıkış yerleri ve harflerin Türkçedeki karşılıkları listelenmiştir.

.
Video silinirse youtube’da ara: kuran öğreniyorum harfler

ا Boğaz sonu – “E” sesi gibidir.
ب Alt ve üst dudak – “B” sesi gibidir.
ت Dil ucu ile ön diş dipleri – “T” sesi gibidir.
ث Dil ucu ile ön diş uçları – Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.
ج Dil ortası ve üst damak ortası – Türkçedeki “C” sesinden farklıdır.
ح Boğaz ortası – Türkçe karşılığı yoktur.
خ Boğazın ağza en yakın kısmı – Hırıltılı bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.
د Dil ucu ile üst ön diş dipleri – “D” sesi gibidir.
ذ Dil ucu ile ön diş uçları – Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.
ر Dil ucu ile ön dişlerin üstündeki damak – “R” sesi gibidir.
ز Dil ucu ile alt ön dişlerin iç yüzeyi – “Z” sesi gibidir.
س Dil ucu ile alt ön dişlerin iç yüzeyi – “S” sesi gibidir.
ش Dil ortası ve üst damak ortası – “Ş” sesinden daha yumuşaktır.
ص Dil ucu ile alt ön dişlerin iç yüzeyi – Kalın “S” sesi gibidir (Sa).
ض Dil kenarı ile üst azı dişler – Türkçe karşılığı yoktur.
ط Dil ucu ile üst ön diş dipleri – Kalın “T” sesi gibidir (Ta).
ظ Dil ucu ile ön diş uçları – Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.
ع Boğaz ortası – Türkçe karşılığı yoktur.
غ Boğazın ağza en yakın kısmı – Kalın “Ğ” sesi gibidir (ğa).
ف Üst ön diş uçlarıyla alt dudağın içi – “F” sesi gibidir.
ق Dil kökü ve üst damak – Türkçe karşılığı yoktur.
ك Dil kökü ve küçük dil önü – “K” sesi gibidir.
ل Dilin iki kenarı ve ucu ile üst damak – “L” sesi gibidir.
م Alt ve üst dudak – “M” sesi gibidir.
ن Dil ucu ile iki üst ön diş etleri – “N” sesi gibidir.
و Alt ve üst dudak – Dudaklar ileri uzatılarak çıkarılan “V” sesi gibidir.
ه Boğaz sonu – “H” sesi gibidir.
ى Dil ortası ve üst damak ortası – “Y” sesi gibidir.

(Toplam 69 , bugün 1 )

İlgili konular

Leave a Comment