Tövbe ve İstiğfar Duası

dua-eden-adam

Dua’nın en önemli esaslarından biri temiz bir kalp ile dua etmektir. Temizlenmek ise tövbe ve istiğfar ile olur.

OKUNUŞU:
Estağfiru’llah, estağfiru’llah, estağfiru’llah el-azim, el-kerim ellezi la ilahe illa hüve’l-hayyü’l-kayyüm ve etubü ileyh. Ve nes’elühü’t-tevbete, ve’l-mağfirete, ve’l-hidayete lena, innehü hüve’t-tevvabü’rrahim. Tevbete abdin zalimin li nefsihi, la yemlikü li nefsihi mevten ve la hayaten ve nüşüra. Ve es’elühü’t-tevbete ve’l mağfirete, ve’l-hidayete lena, innehü hüve’t-tevvabü’r-Rahim.

ANLAMI :
Allahtan affımı istiyorum, Allahtan affımı istiyorum, Allahtan affımı istiyorum ve yaptıklarımdan pişman olmuş olarak Ona dönüyorum ki O, azamet sahibi keremi bol bir Allahtır. Kendisinden başka gerçek ilah yoktur. Hayat sahibidir ve herşeyi ayakta tutmaktadır.Ondan benim tevbemi kabul etmesini, beni bağışlamasını ve beni doğru yola iletip orada devam etmeyi bana lütfetmesini istiyorum. Çünkü O, tevbeleri çok kabul eden merhametli bir Rabdır. Kendine zulmetmiş kul’un dönüşü kendi menfaatinedir. Tevbe eden kulş, ne hayat, ne ölüm, ne de tekrar diriliş için bir kuvvete sahiptir. Ondan benim tevbemi kabul etmesini, beni bağışlamasını ve beni hidayet üzere devamlı kılmasını niyaz ediyorum. Çünkü O, tevbeleri çok kabul eden ve merhameti bol olan Allahtır.

ADS
(Toplam 606 , bugün 1 )
Bunu da oku :  Yemek Duaları

Related posts

Leave a Comment