Yâsîn Suresi’nin Fazileti

yasin-hat

“Herşeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbide Yâsîn’dir. Kim bu sureyi okursa, Allah ona, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.”

“Yâsîn’i her gece okumaya devam eden kimse vefat ederken şehit olarak vefat eder.”

“Ya Ali! Sana Sure-i Yâsîn ile tavsiye ederim, zira onda yirmi bereket vardır. Onu aç okursa doyar, susuz okursa suya kanar, çıplak okursa giyinir, bekar okursa evlenir, korkak okursa korktuğundan kurtulur, yolcu okursa yolculuğunda yardım görür, malı çalınan okursa malı yerine gelir.”

Yâsîn Suresi’nin Faziletleri
1- Gayrimeşru ve haram olmayan herhangi bir dileği olan kişi 3 veya 7 gün, güneş doğmadan önce ya da yatsı namazından sonra (41) kere “Yâsîn Suresi”ni okur veya okutursa çok kısa zamanda arzu ettiği şeye kavuşur.

2- Yüksek bir makamda işi olan burdaki kişilerin işini görmesini isteyen kimse (25) defa “Yâsîn Suresi”ni okuduktan sonra o kişinin yanına giderse büyük bir hürmetle karşılanır, Allah’ın izniyle işi görülür.

3- Hasta olan biri, hergün “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini (818) kere bir bardak suya okuyarak içerse çok kısa zamanda hastalığından eser kalmaz. Bu ayeti okumaya devam eden her türlü maddi manevi, ruhî hastalıklardan korunur, utanacağı, sıkılacağı bir hale düşmez, düşmanları kendisine zarar veremez. Milyonlarca müslüman tarafından denenmiş ve başarıya ulaşılmış bu ayet son derece tesirlidir.

4- Kim “Yâsîn Suresi”ni ihtiyacından önce okursa ihtiyacı görülür.

5- “Yâsîn Suresi”ni (70) defa okuyana kapalı olan bütün hacet kapıları açılır.

6- Esaret altında bulunan biri esirlikten kurtulmak maksadıyla 7 gün (3) defa “Yâsîn Suresi”ni okursa Allah’ın izniyle esaretten kurtulur.

7- Altından kalkılması zor bir borca girmiş olan kimse sabaha karşı kalkıp abdest alarak kıbleye karşı oturup 7 gece (3) defa “Yâsîn Suresi”ni okursa Allah onu borcundan kurtatır.

8- Gül suyu ve zahferanı karıştırıp temiz bir tabağın içine “Yâsîn Suresi”ni (7) kere yazıp su ile sildikten sonra 7 gün içen kişini hafızası çok kuvvetli olur. Duyduğunu, gördüğünü asla unutmaz, herkes tarafından itibar görür.

9-“Yâsîn Suresi”ni bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan kişi, nazardan, cin ve şeytandan, ruhî hastalıklardan, zararlı hayvanlardan, ağrılardan korunur.

10- Düzeltilmesi gereken bir işi olan ama bir türlü düzeltemeye bir kimse cuma veya çarşamba gece yarısından sonra abdest alıp kıbleye karşı oturup (1) kere “Yâsîn Suresi”ni (7) kerede aşağıdaki duayı okursa ve bunu 7 kere tekrar ederse (yani o gece 7 tane “Yâsîn Suresi, 49 tane aşağıdaki dua okunmuş olacak) Allah’ın izniyle muradına kavuşur.

“Eyyehül cemâatül müsahhirûne mütıy’ûne lilhâzihis sûretil mübâreketi bihakkı enbiyâ Allahî Teâlâ ve evliyâihi ve bi hakkı hâlikıküm ic’alû kelimetî sâriyete ve kavli mesmû’an ve makbûlen ve ekfûnî ve emiddûnî ve e’ıynûnî fil’ümûri küllihel külliyehu vel cüz’iyyihi bi hakkı innehü min Süleymâne ve innehü Bismillâhirrahmânirrâhîm. Ülûhan el’acceles sâate.”

11- Kadir gecesi, Berat veya Mevlid kandili gecesi sabaha karşı kalkıp (41) defa “Yâsîn Suresi”ni okuyan kişinin haceti ne olursa olsun biiznillahi Teâlâ muradı ve maksadı hasıl olur.

12- “Yâsîn Suresi”ni sabah namazından sonra okuyan kişi o gün akşama kadar, hiçbir kötülüğe yakalanmaz; aynı şekilde akşam namazından sonra okuyan kişi, sabaha kadar her türlü kötülükten korunmuş olur. Kendisi korunduğu gibi ayrıca hane halkı ve ticarethanesi de korunur.

13- Her ne niyet ve maksatla olursa olsun kıbleye karşı oturup (4) defa “Yâsîn Suresi”ni okuduktan sonra arkasından (4) defa aşağıdaki duayı okuyan kimse Allah’ın izniyle istediği şeye kavuşur.

“Sübhânel müneffisü an külli medyûnin sübhânel müferricü an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinenehü beynelkâfi vennûni sübhâne men izâ erâde şey’en en yekûle lehü kün feyekûnü yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî ferecen âcilen bi rahmetike yâ erhamerrâhımiyne ve sallâllahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

14- Bir kişi “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini sabaha karşı kalkıp (1479) defa okuyup Cenab-ı Hakk’tan muradını isterse duası kabul olur, isteği her neyse gerçekleşir.

15- “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini temiz bir kağıda (5) kere yazıp üzerinde taşıyan kişi yerden ve gökten gelebilecek her türlü felaketten korunur, düşmanları kötülük yapamaz, bütün belalardan uzakta olur.

16- Her gün sabah namazından sonra (28) defa “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini okuyan kişi asla bulaşıcı bir hastalığa yakalanmaz.

17- Yeni doğmuş bir bebeğin üzerine Besmele-i Şerife ile “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini (3) kere yazıp konulursa o bebek nazar değmesinden, kötü gözlerden, cin ve şeytanın musallat olmasından korunmuş olur.

18- Ruhî bir hastalığa yakalanmış kişi 3 gün (100)er defa “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini okur ve bu ayeti bir kağıda yazıp bir şişe suyun içine atarak 7 gün bu sudan içerse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.

19- Rızkı dar, kazancı az, geçim konusunda sıkıntı çeken kişi cuma gecesi sabaha karşı kalkıp abdest alıp Allah rızası için iki rekat namaz kılıp (3) İhlâs Suresi ve (1) Fatiha Suresi okuduktan sonra Yâsîn Suresi’ni okumaya başlar ve “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetine gelince bu ayeti (21) defa tekrar eder ve sureyi bitirir. Sureyi bitirdikten sonra (3) defa aşağıdaki duayı okuyup aynı şekilde Yâsîn Suresi’ni duayla birlikte iki defa daha okursa Allah’ın izniyle geçim sıkıntısından kurtulur, kazancı artar, rızkı bol olur.

“Allaümme innî es’elüke bi hakkı hâzihis sûretiş şerîfeti ve bi hakkı selâmün kavlem mirrabbir Rahiymin en terzuknî rizkan helâlen tayyiben. Allahümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve bilâiddeyne. Allahümmec’alnî mineşşâkiriyne.”

(Toplam 152 , bugün 1 )

İlgili konular

Leave a Comment