Muharrem gecesi, Aşûre günü ve gecesinin önemi nedir?

Aşure günü ve gecesi

Muharrem gecesi, Aşûre günü ve gecesinin önemi nedir?
Nakledildiğine göre, tarihte Aşure gününe denk gelen pek çok hadise olmuştur. Bunlardan bazıları peygamberlerin başından geçmiştir. Bu sebeple bazı ârifler, bu güne “10” anlamına gelen “Aşure” denilmesinin, Allah Tealâ’nın bu günde 10 peygamberine bazı ihsanlarda bulunmasından kaynaklandığını söylemişlerdir.

Aşure Gününde Vuku Bulan Hadiseler
Nakledildiğine göre, tarihte Aşure gününe denk gelen pek çok hadise olmuştur. Bunlardan bazıları peygamberlerin başından geçmiştir. Bu sebeple bazı ârifler, bu güne “10” anlamına gelen “Aşure” denilmesinin, Allah Tealâ’nın bu günde 10 peygamberine bazı ihsanlarda bulunmasından kaynaklandığını söylemişlerdir.

Aşure gününde meydana gelen bazı hadiseler şöyledir:
? Hz. Adem a.s.’ın tevbesi Aşure günü kabul olunmuştur.
? Hz. İdris a.s.’ın göğe çıkarılması bu günde vuku bulmuştur.
? Hz. Nuh a.s.’ın gemisi bu günde Cudi Dağı’na oturmuş, Nuh a.s. da şükür için o gün oruç tutmuştur.

? Hz. İbrahim a.s. Aşure gününde doğmuş, kendisine bu günde “Halîlullah” sıfatı verilmiş ve bu günde Nemrut’un ateşinden kurtulmuştur.
? Hz. Yakub a.s.’ın gözleri bu günde açılmıştır.
? Hz. Yusuf a.s. bu gün kuyudan çıkartılmış, yine bu günde zindandan kurtulmuştur.

? Hz. Eyüp a.s. tutulduğu hastalıktan bu günde sıhhat bulmuştur.
? Hz. Yunus a.s. balığın karnından bu gün çıkartılmıştır.
? Hz. Süleyman a.s.’a saltanat bu günde verilmiştir.
? Hz. İsa a.s. bu günde doğmuş ve yine bu günde göklere çıkarılmıştır. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr, 5538; el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 5132)

Muharrem ayının birinci gecesi, müslümânların kamerî yılbaşı gecesidir. Müslümânların şemsî yılbaşı gecesi ise, efrencî Eylül ayının yirminci gecesidir. Muharrem ayı, İslâm kamerî senesinin birinci ayıdır. Muharrem ayının birinci günü müslümânların kamerî senesinin, birinci günüdür. Kâfirler, kendi yılbaşları olan ocak ayının birinci gecesinde, noel baba yapıyorlar. Güyâ Hıristiyan dîninin emrettiği küfürleri işliyorlar. Bu gecede tapınıyorlar. Müslümânlar da, kendi sene başı gecelerinde ve günlerinde müsâfeha ederek, mektûplaşarak tebrîkleşir.

Bunu da oku :  Dini Günler Takvimi

Birbirlerini ziyâret eder, hediye verirler. Sene başını mecmûa ve gazetelerle kutlarlar. Yeni senenin, birbirlerine ve bütün müslümânlara hayırlı ve bereketli olması için duâ ederler. Büyükleri, akrabâyı, âlimleri evinde ziyâret edip duâlarını alırlar. O gün, bayram gibi temiz giyinirler. Fakîrlere sadaka verirler.

Aşure gecesi, Muharrem ayının onuncu gecesidir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen dört aydan biridir. Aşûre, bu ayın en kıymetli gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duâları Aşûre günü kabûl buyurdu. Âdem aleyhisselâmın tövbesinin kabûl olması, Nûh aleyhisselâmın gemisinin tûfândan kurtulması, Yûnüs aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, İbrâhîm aleyhisselâmın Nemrûdun ateşinde yanmaması, İdrîs aleyhisselâmın diri olarak göğe çıkarılması, Yakûb aleyhisselâmın, oğlu Yûsuf aleyhisselâma kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yûsuf aleyhisselâmın kuyudan çıkması, Eyyûb aleyhisselâmın hastalıktan kurtulması, Mûsâ aleyhisselâmın Kızıldeniz’den geçip, Firavun’un boğulması ve Îsâ aleyhisselâmın vilâdeti ve Yahûdîlerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması hep Aşûre günü oldu. Nûh “aleyhisselâm” gemide aşûre tatlısı pişirdiği için müslümânların Muharremin onuncu günü aşûre pişirmesi ibâdet olmaz. Muhammed “aleyhisselâm” ve Eshâb-ı kirâm “radıyallahü anhüm ecma’în” böyle yapmadı. Bugün aşûre pişirmeyi ibâdet sanmak, bidattir, günâhtır. Muhammed aleyhisselâmın yaptığı veyâ emrettiği şeyleri yapmak ibâdet olur. Din kitâplarının yazmadığı, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak, sevâp olmaz. Günâh olur. O gün, herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyâfet, fakîrlere sadaka vermek sünnettir, ibâdettir. İbni Âbidîn, beşinci cild, iki yüz yetmiş altıncı sahîfede diyor ki, (Kirpiklere sürme çekmek sünnettir. Fakat, bunu yalnız Aşûre günü yapmak harâmdır).

Bunu da oku :  Veda Hutbesi

Hazret-i Hüseyn “radıyallahü anh” o gün şehît oldu diyerek, mâtem tutmak, dövünmek de bidattir. Günâhtır. Şîîler, hazret-i Hüseyn için mâtem tutuyorlar. Hazret-i Hüseyin’i, Hazret-i Alî’nin oğlu olduğu için, tapınırcasına övüyorlar. Ehl-i sünnet ise, onu Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” torunu olduğu için çok seviyoruz. İslâmiyette mâtem tutmak yoktur. Müslümânlar, yalnız Aşûre günü mâtem tutmaz. Kerbelâ fâciasını hâtırlayınca her zamân üzülür. Kalpleri sızlar. Gözleri kan ağlar. İslâmiyette mâtem tutmak olsaydı, Aşûre günü değil, Resûlullah’ın Tâif’de mübârek ayaklarının kana boyandığı ve Uhud’da mübârek dişinin kırılıp, mübârek yüzünün kanadığı ve vefât ettiği gün mâtem tutulurdu.

Aşure günü neler yapılmalı? İşte yapılması faziletli olan ibadetler
1- Yukarıda da bahsedildiği gibi Aşure günü oruç tutmak çok sevaptır. Ancak yalnızca aşure günü yani tek bir gün oruç tutulmaz. Ya kendisinden bir gün önce ya da kendisinden bir gün sonra oruç tutulmalıdır. (9-10-11)’ini birleştirerek oruç tutmanın faziletli olduğu bilinmektedir.
2- Muharrem ayının 1’inci ila 10’uncu günü ile beraber her gün okunan dua, sabahları 3 kez okunabilir.

3- Kuşluk vakti 4 rekat namaz kılınabilir.
4- Günahların affı için bol bol istiğfar çekilebilir.

5- “Hasbünâ’llâhu ve ni’me’l-vekîl, ve ni’me’lmevlâ ve ni’me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilebilir.
6- “Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” tesbihi çekilebilir.

Bunu da oku :  İslamda Üç Aylar Kavramı

7- 10 mümine selam verilebilir.
8- Hasta kişiler ziyaret edilebilir.

9- O gün eve götürülen rızık arttırılabilir. En sevabı ise 10 çeşit olmasıdır.
10- Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 kez Zümer sûresi okunabilir.

Aşure duası
Euzü Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi rabbi alemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıyn. Allahümme entel ebediyyül gadim. El hayyül kerim. El hennanül mennan. Ve hazihi senetün cedidetün. Eselüke fihel ismete mineşşeytanirracimi ve evliyaih. Vel avne ala hazihinnefsil emmarati bissu. Vel iştiğale bima yügarribuni ileyke ya kerim. Ya zelcelali vel ikram. Bi rahmetike ya erhamerrahimin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmeın.

“Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’ mahsustur. Salatü selam ise Onun resulü Efendimiz (s.a.v.) ile onun ashabına olsun. Kendisinden önce varlık olmayan, varlığı, yaşamı, kulları için keremi, merhameti, kullarına bağışladığı nimetler sonsuz olan Allah’ım! Bu yeni yılda, yıl boyu huzurundan kovulan şeytandan korunmayı, kötülüğü emreden nefsime karşı galip gelmeyi yardımını diliyorum, beni sana yakın tutacak işlerle meşgul olmayı diliyorum. Ey Celal ve ikram sahibi olan Allah’ım! Ey Erhamer Rahimin Rabbim rahmetinin bereketi ile duamızı kabul eyle, Allah’ın selamı Hz. Muhammed (s.a.v.) ile onun ashabının ehli beytinin üstüne olsun.”

5/5 - (3 votes)
Visited 2 times, 1 visit(s) today

Benzer yazılar

2 Thoughts to “Muharrem gecesi, Aşûre günü ve gecesinin önemi nedir?”

 1. yusuf

  zalimle mazlumun karşılaştığı mazlumun zalime boyun eğmeyerek tüm insanlığa büyük bir ders verdiği islam tarihinin en kanlı katliamının olduğu gün aşura günü.

 2. bektaşi nefesleri ve şairleri

  öl de gel gayret keş-i âl-i abâ medyâdınıdır
  cân ü bâşı terk kıl ehl-i vefâ meydâdınıdır
  ağla ceyhun şah hasen hukl-i rızâ meydânıdır
  sen niçün gafil durursun kerbelâ meydânıdır
  bu muharrem mâhının matem günüdür ağla gel
  şah hüseyn’in aşkına can ü ciğerler dağla gel

  (bektaşi nefesleri ve şairleri)

Leave a Comment