Veda Hutbesi

Veda Hutbesi'ni dinleyen Müslümanlar

Veda Hutbesi İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in sona erdiği, peygamberlik geleneğinin son bulduğu anlamına gelen Veda Hutbesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v) yaşamının son günlerinde, Hicret’in 10. yılında Arafat Ovası’nda müslümanlara hitap ettiği önemli bir konuşmadır. Bu hutbe, İslam’ın temel prensiplerini, ahlaki değerlerini ve insan haklarına dair önemli mesajları içermektedir. Hz. Muhammed (s.a.v), Veda Hutbesi’nde öncelikle tüm müslümanları bir araya toplamış ve onlara birbirlerine karşı sevgi, saygı ve yardımlaşma prensiplerini hatırlatmıştır. Bu birlikteliğin, İslam toplumunun dayanışma ve güçlenme noktasında kilit bir unsur olduğunu vurgulamıştır. Hutbe aynı zamanda, insanların birbirlerine eşit haklara sahip…

Read More