Cana Kıymak (Katl)

insan-oldurmek

Şirk’ten sonra ikinci dereceyi alan günah, masum bir insanın hayatına son verip, canına kıymak, onu öldürmektir. Kendi ihdas ettiği haksız bahanelerle bir insanı öldürüp canına kıymak, Allah indinde o kadar büyük günah, o kadar dehşetli bir vebaldir ki, sanki öldürülen tek şahıs değil de, bütün bir insanlıktır… Rabbimiz, haksız katile bu nazarla bakmakta ve şöyle buyurmaktadır: “Kim bir insanı (suçsuz yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de suçsuz bir insanı ölümden kurtarırsa, sanki bütün insanları ölümden kurtarmış gibidir!..” (Maide, 5/32) Demek ki, Rabbimiz, yarattığı insanlardan bir tekinin dahi…

Read More