el-Habîr

el-habir

Herşeyden haberdar olan… Cenab-ı Hak Buyuruyor: “Allah bilendir, hikmet sahibidir.” (Enfal,71) “O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır”. (Enam, 18) “Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Mülk, 14 ) “Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Haşr Suresi, 18) Yerde ve gökte daha bilmediğimiz birçok alemlerde ne kadar varlıklar varsa onların bütün hareketlerinden Hz.Allah haberdardır. O’nun haberi olmadık hiçbir şey mevcut değildir. Herşeyi O yaratmıştır. Yaratan yarattığını bilmez mi? Bir duygu duyan, bir şey düşünen, bir niyet…

Read More