Ahirete İman

ahiret

Ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayattır. İmanın beşinci şartı, Ahiret gününe imandır. Ahirete, öldükten sonra dirilmeye inanmak imanın şartlarındadır. Ahiret hayatı insanın öldüğü gün başlar. Ölümden önceki hayata Dünya hayatı, ölümden sonraki hayata Ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı üçe ayrılır: 1- Kabir hayatı (Mezardan kalkıncaya kadar olan zaman) 2- Kıyamet hayatı (Dirilip Cennete veya Cehenneme gidinceye kadar olan hayat) 3- Cennet ve Cehennem hayatı (Ebedi kalınacak hayat) İnsana hayat ve canlılık veren ruh, insanın ölümü ile bedenden ayrılır ve ruhlar alemine gider. “Ahiret…

Read More