Kur’an Öğreniyorum 13.Bölüm Şedde

kuran

Şedde
اَلشَّدَّةٌ
Üzerine geldiği harfi iki kez okutur. Bu iki kez okunan harfin birincisi şeddeli, ikincisi ise cezimlidir.
Sellim سَلِّمْ , Salli صَلِّ

Şeddeli okumalar
[ب ت ث] بَتَّثَ bet-te-se

[ج ر ب] جَرَّبَ cer-ra-be

[خ زع] خَزَّعَ haz-ze-a’

[ب ر س] بِرِّسِ bir-ri-si

[ك م س] كِمِّسِ kim-mi-si

[إ ش ن] إِشِّنِ iş-şi-ni

[ك ت ب] كُتُّبُ kut-tu-bu

[أ ك ل] أُكُّلُ uk-ku-lu

[أ د ب] أُدُّبُ ud-du-bu

[خ ر ج] خُرُّجُ hur-ru-cu

.
Video silinirse youtube’da ara: Kuran Öğreniyorum Şedde

Hareke (Arapça:حركة) Arap harflerine ses veren veya harfleri birleştiren sistemdir.Hareke: Harfleri okumamıza yarayan işaretlere denir. Alfabe, Türkçedeki sessiz harflere karşılık gelirken; harekeler ise sesli harflere karşılık gelir

Hareke sisteminde 8 temel işaret vardır. Bunlar fetha (üstün), kesra (esre), damma (ötre), tenvin (iki üstün, iki esre, iki ötre), sükûn (cezm), teşdid (şedde)’dir.

(Toplam 15 , bugün 1 )

İlgili konular

Leave a Comment