es-sekur

eş-Şekûr

Az iyiliğe çok mükafat veren. Rızası için yapılan iyilikleri fazlası ve pek ziyadesi ile karşılık veren. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Eğer Allah’a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah Şekûr’dur, Halim’dir. ” (Teğabün, 17) Şükür; teşekkür etmek, insanlık kurallarına uyarak nankörlük etmemek anlamlarına gelir. Şükretmeyen, verilen nimetlerin kimler […]

devamını oku
el-gafur

el-Gafur

Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah’tandır ki. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O’nadır.” (Mümin, 3) “Dikkat et! O, azizdir ve çok bağışlayandır.” (Zümer, 5) “Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.” (Hicr, […]

devamını oku
el-azim

el-Azim

Sonsuz azametli, en büyük ve ulu… Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar büyük. Akıl ve hayalin düşünemediği, gözün göremediği kadar sonsuz, büyük ve azametli olandır. Cenab-ı Hak buyuruyor. “O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255) “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O yücedir, uludur.” (Şura, 4) Cenab-ı Hak azimdir. Fakat O’nun azameti ancak kendine malumdur. Kullar […]

devamını oku
el-halim

el-Halîm

Yumuşak huyluluk sahibi, hilmi çok, acele ve kızgınlık ile muamele etmeyen… Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir.” (Bakara, 235) “Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halîmdir.” (Hac 59) “Şüphesiz O, halîmdir, çok bağışlayıcıdır.” (Fatır, 41) “el-Halim” kelimesi Kur’an’ın 15 yerinde geçmekte olup bunlardan on birinde Allah’a izafe edilmiştir. “el-Halim” kelimesi tek […]

devamını oku
el-habir

el-Habîr

Herşeyden haberdar olan… Cenab-ı Hak Buyuruyor: “Allah bilendir, hikmet sahibidir.” (Enfal,71) “O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır”. (Enam, 18) “Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Mülk, 14 ) “Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Haşr Suresi, 18) Yerde ve gökte […]

devamını oku
el-latif

el-Latif

Sonsuz lütuf ve kerem sahibi… Yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan. En ince işlerin bütün inceliğini bilen. Gizli ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştırandır. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür.” (Şûra, 19) Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. Kulluğunu bilen, vazifesini doğru yapan kullarına çok lütufkârdır. […]

devamını oku
el-adl

el-Adl

Mutlak adalet sahibi. Çok adaletli. Adaletiyle zalimlerden mazlumun hakkını alandır. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır…” (En’am 115) Allah bütün söz ve fiillerinde mutlak adalet sahibidir. O’nun kararı doğru, hükmü adildir. Nimet ve ihsanını dilediğine verir veya vermez. Aziz veya zelil kılar, yükseltir veya alçaltır, ikram eder veya etmez, […]

devamını oku
el-hakem

el-Hakem

Son hükmü veren… Hakkı batıldan ayıran ve kıyamet günü kullarının arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlumun hakkını alıp sahibine verendir. “Allah size Kitab’ı açık açık indirmişken O’ndan başka bir hakem mi isteyeyim? ” (Enam, 114) “… Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en iyisidir.” (Araf, 87) Allah’ın bu ismi, bütün üstün sıfatları ve güzel […]

devamını oku
el-basir

el-Basîr

Her şeyi gören, çok iyi gören… Hakkıyla gören. Sonsuz ve nihayetsiz her şeyi görendir. Bütün varlıkların her an hangi işle meşgul olduklarını ve ne yaptıklarını görendir. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır.” (En’am, 103) “….Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.” (Hac, 61) “…Allah işitendir, görendir.” […]

devamını oku
es-semi

es-Semi

Herşeyi layıkıyla duyan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz Allah, isitendir, görendir.” (Mümin, 20) “Allah işitendir, görendir.” (Nisa, 134) Cenab-ı Hakkın sübuti sıfatlarından birisi de Semi’dir. Yani işiticidir. O’nun işitmesi kulakla değil, kendine özgü kudretledir. Cenab-ı Hak kainatta insan, hayvan ve bütün varlıkların seslerini bir anda işitir ve değerlendirir. Gizli veya açık söylenen her sözü eşit olarak […]

devamını oku
el-muzil

el-Muzillü

Alçaltan, zillet veren, hor ve hâkir eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Gerçekten Allah, inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır.” (Tevbe, 2) “O gün, öyle yüzler vardır ki, zillet içinde aşağılanmıştır.” (Gaşiye, 2) Hor ve hakir edilme, Allah’ın inkarcıları uğrattığı “dünya azabı”nın bir parçasıdır. Tüm hayatlarını başkalarına gösteriş yapmak, onlardan takdir toplamak için sürdüren inkarcılar için ‘hor […]

devamını oku
el-muiz

el-Muizzu

İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren. Cenab-ı Hak buyuruyor: “De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç yetirensin.” (Âl-i İmran, 26) Muiz ve Muzil isimleri Kur’an’da isim olarak geçmez, sadece fiiil olarak geçer. Allah kimi yükseltmişse […]

devamını oku