el-Basîr

el-basir

Her şeyi gören, çok iyi gören… Hakkıyla gören. Sonsuz ve nihayetsiz her şeyi görendir. Bütün varlıkların her an hangi işle meşgul olduklarını ve ne yaptıklarını görendir. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır.” (En’am, 103) “….Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.” (Hac, 61) “…Allah işitendir, görendir.” (Nisa, 134) Allah her şeyi, herkesin yaptığını görür. Onun görmesine hiç bir şey engel olamaz. O’nu kendinden başka hiçbir göz O’nu kavrayıp ihata edemez ve fakat O, gözlerin hepsini idrak ve ihata eder, görür, bilir.…

Read More