el-Azim

el-azim

Sonsuz azametli, en büyük ve ulu… Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar büyük. Akıl ve hayalin düşünemediği, gözün göremediği kadar sonsuz, büyük ve azametli olandır. Cenab-ı Hak buyuruyor. “O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255) “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O yücedir, uludur.” (Şura, 4) Cenab-ı Hak azimdir. Fakat O’nun azameti ancak kendine malumdur. Kullar O’nun büyüklüğünü tam olarak anlayamaz. Her namazın tesbihini çekmeden evvel okuduğumuz ayetel kürsünün sonunda: “Vehüvel aliyyül azim” diyoruz. İşte burada Allah’ın azameti, büyüklüğünün ne kadar sonsuz olduğunu düşünmemiz lazım. Bir toplumun büyüğü, kendisine karşı çıkılamayan…

Read More