borclu-adam

Borçtan Kurtulma Duası

Sıkıntı Anında Okunacak Dualar Dualar

Borç yükünden beli bükülmüş bir kişi Hz. Ali’ye (ra) gelerek kendisine yardımcı olmasını istemişti. Hz Ali (ra) kendisine şöyle söylemişti :

“Resullah’ın bana öğrettiği bir duayı sana öğreteyim de, onu okursan, üzerinde Sebir dağı kadar borç olsa Allah Teala o borcu ödemen için yardım eder.” demiş ve aşağıdaki duaya devam etmesini tavsiye etmiştir.

Okunuşu :
” Allahümme ikfini bi helalike an haramike, eınni bi fazlike ammen sivake. ” (Hz. Ali’den (ra) Tırmizi, Daavat 121)

Anlamı :
Allah’ım helalinden bana yetecek kadar vererek beni haramından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

Peygamber Efendimiz (sav) bir gün mescide girdi.

Orada ashabdan Ebu Ümame’yi gördü. Ona :

Ey Ebu Ümame, namaz vakti olmadığı halde neden burada oturuyorsun ? diye sordu. O da :
Sıkıntı ve borç içindeyim Ya Resulullah dedi
Bunun üzerine Efendimiz ona aşağıdaki duayı sabah akşam tekrarlamasını tavsiye bulundular.

Okunuşu :
“Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi, ve’l-huzni, ve euzü bike mine’l-aczi ve’l keseli; ve euzü bike mine’l-cinni ve’l-buhil, ve euzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r-ricali”

Anlamı :
Allahım dünya ve ahirette gam ve kederden Sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten Sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların beni aşağılamasından Sana sığınırım.

Not :
Ebü Ümame (ra) kısa bir zaman sonra borçlarından kurtulmuştur.

Açıklama: Peygamber Efendimiz (sav) borçtan önce beş özellikten Allah’a sığınmayı tavsiye etmiştir. Bu beş özellik fakirliğin ve borçlanmanın sebepleridir. Önce sebeplerden, yani üzüntü, acizlik, tembellik, korkaklık ve cimrikten Allah’a sığınmayı tavsiye etmiştir. Sığınmak bu sebepleri terk etmek demektir. Bir insan bu sebepleri terk ederse borçtan kurtulmak çok daha kolay hale gelir. Yani Peygamber Efendimiz (sav), çalışmadan, oturduğu yerde borçtan kurtuluş beklemeyi değil, borçluluğun sebeplerini ortadan kaldırmayı öğütlemiştir.

Hz. Aişe (ra) Peygamber Efendimiz’in (sav) aşağıdaki dua’ yı kendisine öğrettiğini ve : “Uhud dağı kadar borcun olsa da, bu dua’ya devam edersen, Allah Teala Sana o borcu ödemen konusunda yardım eder.” buyurduğunu söylemiştir.

Okunuşu : “Allahümme faric’el-hemmi, kaşife’l-ğammi, mücibe da’veti’l-muztarrin, rahmane’d-dünya ve’l-ahireti ve rahimehüma, ente terhamüni , fe’rhamni. Bi rahmetike tuğnini biha an rahmeti men sivake.”

Anlamı : “Tasayı açan, kaderi(stresi) gideren, darda kalanların duasına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim’i olan Allah’ım ; bana merhamet eden sensin. Senden başkalarının merhametine ihtiyaç bırakmayacak şekilde rahmetinle bana merhamet eyle. Beni borç sıkıntısından kurtar ve beni borçlanacak hallere düşürme”


Açıklama :

İnsan hayatı boyunca binbir zahmet içinde yaşar zaman zaman borçlanma, geçimde zorlanma gibi maddi manevi çeşitli sıkıntılarla karşılaşır. Bütün bu durumlarda Peygamber efendimiz (sav.) aşağıdaki duayı okumamızı tavsiye etmiştir.

Okunuşu :” Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi kazaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu”

Anlamı :
“Allahım, Senin ismine, malımı, dinimi, ve neslimi emanet ediyorum. Allahım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mubarek kıl ki, Senin geri bıraktığını öne almanı, öne aldığını da geri bırakmanı istemiyeyim. Nefsimin isyanını önle teslimini sağla”

Amin.

(Toplam 234 , bugün 2 )