kopek-kediler

Hoşgörülü ve Affedici Olmak

Hoşgörü, insanların olumsuz gördüğümüz davranışlarını anlayışla karşılamak, hatalara sabretmek, farklılıkları olgunlukla karşılamak, onlara karşı olumsuz tavır ve davranışlarda bulunmamaktır. Hoşgörülü olmak, insanların kusurlarını, hatalarını görmezlikten gelmek, onları affetmek, hatalarını açığa vurmamak, farklı inanç ve yaşam tarzına saygı göstermektir. İnsanlar bazen farkında olmayarak, bazen elinde olmayarak, bazen unutarak, bazen doğru olduğuna inandığı için, bazen bilmeden, bazen […]

devamını oku
iki-arkadas

Kul Hakkı Kavramı

Kul hakkı, insanın kişisel haklarına yönelik her türlü tecavüz; gasp, hırsızlık, canına, malına, namusuna, şahsına karşı yapılan hoş olmayan söz, tavır ve davranışlar… sonucu oluşan manevi alacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilen, ülkemizde de 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile […]

devamını oku
virane-cocuklar

Eşitlik Kavramı

Eşitlik, yasalar karşısında, toplumsal ve siyasal haklar bakımından insanlar arasında ayırım bulunmaması, eşit olunması durumu, denklik, müsavat, muadelet anlamlarına gelir. Eşit: Denk, müsavi ve muadil anlamlarına gelir. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. İnsanların dünyada sahip oldukları imkânlar ve yaşantıları farklı olabilir. Kimi insanlar zengin, kimi insanlar fakir, kim insanlar zalim, kimi […]

devamını oku
tutumlu-cocuk

Tutumluluk Kavramı

Tutumluluk: İnsanın parasını, malını, eşyalarını, zamanını, imkânlarını ve sağlığını gerektiği gibi kullanması ve korumasına tutumluluk denir. Sahip olunan imkânları ihtiyacı kadar harcama, aşırı harcamadan kaçınma, idareli kullanmadır. Tutumlu insan yarınını düşünür ve geleceğe yatırım yapar. Savurgan insan ise bu günü düşünür, yarını düşünmez. Tutumlu olmak cimri olmak değildir. Tasarruf etmek: Para, mal ve zamanı hesaplı […]

devamını oku
yardimlasan-cocuk

Yardımseverlik Kavramı

Yardımlaşma: Yardıma ihtiyacı olan insanlara, ihtiyacı olan yardımı yapmak, maddi ve manevi olarak destek olmak, var olan imkanları paylaşmak ve ihtiyaç olması halinde birlikte çalışmaktır. Bir kişinin tek başına yapamayacağı yada güç yetiremeyeceği işleri ; başka insanların yetenekleri , imkanları ve yardımları ile birlikte yapması da yardımlaşmadır. Paylaşma: İnsanların sahip oldukları imkanları; ihtiyaç sahibi olan […]

devamını oku
adalet-terazisi

Adalet Kavramı

Adalet, hakkın (doğrunun) üstün tutulması, hakkın gözetilmesi, haklıya hakkının verilmesi ve hukuk kurallarına uyulması anlamına gelir. Adalet, doğru davranmak, insaflı, doğru, eşit olmak, eşit tutmak, zulmetmekten uzak olmak, her şeye tam hakkını vermek, hakkınca düzeltmek, kararlı ve ölçülü olmak, her şeyi yerli yerinde ve gereğince yapmak, istikamet ve hakkaniyet üzerinde olmaktır. Adalet, hukuk kurallarına uygunluktur; […]

devamını oku
papatyalar

Çocuklar İçin Sevgi Kavramı

Sevgi denince aklımıza ilk olarak gelen şey; karşı cinslerin birbirlerine karşı duyduğu sevgidir. Bu tür sevgi, sevginin çeşitlerinden sadece biridir. Sevginin çeşitleri çoktur; en önemlileri: Allah sevgisi, anne sevgisi, baba sevgisi, vatan sevgisi, evlat sevgisi, kardeş sevgisi, insan sevgisi, dünya sevgisi, makam sevgisi, mal sevgisi, hayvan sevgisi… Sevgi, kökü insanın kalbinde olan, dalları dünyayı kaplamış, […]

devamını oku
cocuk-ve-teyze

Saygı Kavramı

Saygı, insanlara kendisinin önemsendiğini ve değer verildiğini gösteren söz ve davranışlardır. Saygı, genel ahlak kurallarına aykırı olmamak kaydıyla, insanların düşüncelerine, inançlarına, ibadetlerine, adetlerine, gelenek ve göreneklerine, yaşam tarzlarına… değer verip, anlayışla karşılamak, dikkatli, özenli ve ölçülü davranmaktır. Saygı, gerektiğinde insanın yaşadığı çevreye, içinde bulunan canlılara ve sahip olduğu nimetlere değer vermesi ve onları korumasıdır. Saygı, […]

devamını oku
pinokyo-cocuk

Çocuklarda Dürüstlük Kavramı ve Bilinci

Çocuğunuzun Davranışı Çocuğunuzun size her zaman olduğundan daha fazla yalan söylediğini fark edebilirsiniz. Yapmamasını söylediğiniz hal­de kibritlerle oynayabilir, ve onu suç üstü yakalamanıza rağ­men bunu inkâr edebilir. Ağzının kenarında kırıntılar olduğu halde yaptığınız kurabiyelerden hiçbirine dokunmadığını söyleyebilir. Ya da dışarı çıkmadığını iddia edebilir. Oysa siz onu tam kapıyı açıp dışarı çıkarken görmüşsünüzdür. Arkadaşlarıyla oyun oynarken […]

devamını oku